Barnevernstillit avhengig av familietillit

Av
DEL

LeserbrevEtter at det er foretatt en InFact meningsmåling både i Haugesund, Karmøy og Tysvær har det kommet fram at tysværbuen skiller seg ut ved at 30% av de spurte gir uttrykk for at de har svært liten tillit til barnevernet. Tilsvarende tall for Haugesund og Karmøy er omtrent 15%.

Undertegnede leste med stor interesse dette oppslaget i Haugesunds Avis 03. september.

At Tysvær barnevern har en historie som de siste årene har hatt et negativt preg er det ingen tvil om. Det som imidlertid overrasker er når barnevernsleder i Tysvær kommune Stine Heintz uttaler seg om en utviklingsplan med to fokusområder, og utdyper:

– Det første punktet går på tillit og åpenheten blant innbyggerne og samarbeidspartnerne våre. Det andre går på barnas medvirkning.

Det er vel og bra at innbyggere og samarbeidspartnerne skal møte tillit og åpenhet. Og et hjelpearbeid der barna selv ikke får medvirke er jo meningsløst. Men det er en ressurs som er totalt utelatt: Familien og dens nettverk.

I altfor mange barnevernssaker har barnevernet grepet inn uten først å høre familiens versjon og bruke dens ressurser.

For når barnevernet intervenerer og henter ut barn før familien er kommet på banen, er det lagt opp til en situasjon der en hvilken som helst familie vil komme i forsvarsposisjon. Dette er etter min oppfatning og erfaring helt naturlig. Barnevernet har erfaringsmessig lett for å oppfatte dette som noe svært negativt. Det formuleres gjerne slik: - Familien er lite samarbeidsvillig.

Alle vil jo kjempe for barna sine, også om de er ressurssvake. Men saken er at jo mer ressurssterk en familie er, dess mer vil de være i stand til å kjempe mot barnevernet. En slik kampsituasjon er traumatiserende for alle familier, og dermed for barnet som jo er blir en viktig del av familien.

For samfunnet er det et pengesluk vi ikke kan forsvare lenger.

I en tid der det innen barnevernsfeltet legges opp til at en så sant det er mulig skal hente hjelp, eventuelt plassere barn innen den nærmeste familie, er det ubegripelig at Tysvær barnevern kan unnlate å ha familien og dens nettverk som ett av sine fokusmål!Arne A. Kallevik,


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags