Bevilger dere penger til Skåredalen, Engedal?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Debatt Aps Anne Engedal hevder at Høyre har startet valgkampen for 2019 og at vi vingler i saken om ny skolebruksplan. Vi tror velgerne vurderer hva partiene gjør gjennom hele valgperioden og i så måte har vi startet valgkampen. 


Men vi vingler ikke, selv om Engedal forsøker å skape det inntrykket gjennom en salig blanding av enkeltsaker tatt ut av sin sammenheng. Det vil være for omfattende å svare på alt. Jeg vil nøye meg med å svare for Høyres syn på skoletilbudet i Skåredalen.


Høyre har hele tiden kjempet for et fullverdig 1 – 10 skoletilbud i Skåredalen. Da skolebruksplanen ble behandlet sist (juni 2015) ønsket vi å utsette vedtaket om å omgjøre Skåredalen fra 1 – 10 skole til ren barneskole, men vi ble nedstemt. Ved subsidiær stemmegivning gikk vi inn for en interkommunal skole i Skåredalen den gang. Vi har hele tiden ment at innbyggerne i den store bydelen Skåredalen skal ha et fullverdig 1 – 10 skoletilbud. 


Derfor opplevde vi det som en seier at vi klarte å få snudd Arbeiderpartiet i denne saken og få til et bredt, tverrpolitisk forlik som satser på en interkommunal ungdomsskole i Skåredalen. I forhandlinger om et forlik må alle gi og ta. Vi måtte gå med på et vedtak om å gjøre Skåredalen skole om til ren barneskole for å få til en tverrpolitisk satsing på en interkommunal ungdomsskole, selv om vi i prinsippet ikke er motstandere av 1 - 10 skoler.


Det som utløste mitt avisinnlegg var tonen i debatten i bystyret. Der var Aps representanter mest opptatt av hva som skal skje dersom vi ikke lykkes med en interkommunal ungdomsskole, altså om vi ikke får til det vi har blitt enige om. 


Den tverrpolitiske avtalen om Skåredalen sier ikke noe om hva som blir resultatet dersom vi ikke lykkes med en interkommunal ungdomsskole. Det innebærer at dersom vi mislykkes i forsøket med å skape en interkommunal ungdomsskole så må hele skolebruksplanen vurderes på ny. Vi må da starte med blanke ark. Som debatten i bystyret viste så vil Ap da tilbake til sitt primære standpunkt om å legge ned ungdomsskolen i Skåredalen og føre ungdommene over til Haraldsvang skole som blir en av to store ungdomsskoler i Haugesund.


Det må ikke overraske noen at også Høyre vil tilbake til sitt primære standpunkt, nemlig å opprettholde dagens 1 – 10 skole i Skåredalen eventuelt bygge en egen ungdomsskole ved siden av dagens skole, dersom vi ikke når målet om en interkommunal ungdomsskole i Skåredalen. Vi har ikke på noe tidspunkt uttrykt noen generell motstand mot 1 – 10 skoler.


Vi er ikke så opptatt av organiseringen av skolen, men av tilbudet innbyggerne får. Elevene skal gå på skoler med et godt miljø, kompetente lærere og få god undervisning. Det er det ingen tvil om at elevene i Skåredalen får i dag og det mener Høyre de også skal få i fremtiden - i Skåredalen.


Derfor er vi glade for den tverrpolitiske enigheten vi oppnådde og vi vil være tålmodige i arbeidet med å få realisert en interkommunal ungdomsskole. 


Gjennom bystyrets behandling av kommunebudsjettet den 7. desember kan Arbeiderpartiet vise om de virkelig går inn for skolebruksplanen eller ikke. Det haster å få vedtatt investeringsmidler for å oppfylt skolebruksplanens punkt nr 9;


9. Det må settes av midler til utvidelse av Skåredalen skole for å takle elevtallsveksten de kommende årene. Midlene bør brukes til nye, friske arealer og ikke til kostbare ombygginger av gruppe- og spesialrom i eksisterende skolebygg. Det forutsettes snarlig en egen politisk sak hvor ulike alternativer skisseres sammen med kostnadskalkyler. Arbeidet må gjøres i tett samarbeid med ledelse og ansatte ved Skåredalen skole. 


Nå er det dere i Ap som bestemmer, Engedal. I flertallets budsjettforslag, som ble lagt frem i formannskapet onsdag 23.11.16, var det ikke satt av penger for å få oppfylt skolebruksplanens punkt 9. Basert på ferske erfaringstall fra Gard skole mangler det ca 10 millioner kroner for å løse utfordringene både i Skåredalen og på Gard.


I Høyre håper vi at disse midlene er på plass i flertallets budsjett når det vedtas i bystyret den 7. desember 2016. For kompromisset i skolebruksplanen er ikke verdt noe om det ikke også settes av penger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken