Bompenge-«tap»

Av
DEL

LeserbrevI dagens avis står bompenge alliansen frem og hevder et bompenge "tap" på 400 millioner kroner, pga sendrektighet av samferdselsdepartementet v/statsråd. Riset bak speilet er at planlagte prosjekter blir forsinket eller utsatt. Min kommentar er at enkelte prosjekter forhåpentlig legges tilbake og kanselleres, eks omkjøringsvegen på Åkra, en veitrasè som ikke lenger er nødvendig, pga endret og lavere trafikk grunnlag. 

Bare dette prosjektet har en kostandsramme på ca 1milliard, største parten finansiert av bilister på Haugalandet. Dette prestisjeprosjektet, med ordføreren i Karmøy i spissen, skal gjennomføres uansett. En advarsel fra den samme ordføreren, at blir ikke dette prosjektet gjennomført risikerer Karmøy å miste midlene til andre prosjekter - og verst av alt - til andre kommuner på Haugalandet. Slå den.....!!

En annen måte å lese 400 million tallet på, er at bilistene på Haugalandet så langt har spart 400 millioner, og blir dette ytterligere utsatt - eks til etter valget i september, så kanskje et dødfødt prosjekt som omkjøringsvegen på Åkra, skrinlegges helt, og midler kanaliseres til utbedring av eksisterende veg, til glede for bønder, næringsdrivende, trafikanter og bilister.   

Tor Finn Isaksen

Haugesund FrP

Haugesiund

Følg på: @TorFinn.Frp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags