Bygnes vs Sentrum - Hvordan ønsker vi å utvikle varehandelen i kommunesenteret vårt?

Kopervik 06 01 2017. Vinmonopolet i Coop Extra-bygget. Leieavtalen går ut i 2020. De vurderer både lokalet der de er i dag og ser på andre.

Kopervik 06 01 2017. Vinmonopolet i Coop Extra-bygget. Leieavtalen går ut i 2020. De vurderer både lokalet der de er i dag og ser på andre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevKOPERVIK: Vinmonopolet ønsker å flytte ut av sentrum og opp til Bygnes - og politikerne har heldigvis sagt de ønsker en konsekvensutredning.

Jeg ser at det argumenteres for at det kan være positivt for byen, da flere boknere og tysværbuer osv vil kjøre til Kopervik på polet.

Jeg har liten tro på at dette er en god løsning - konsekvensen blir at du får enda mindre "trekkplaster" til sentrum, og detaljhandelen på Bygnes får pol men er fortsatt ikke fullstendig med tanke på vareutvalg.

Saken fortsetter under bildet

Vinmonopolet i Kopervik ønsker å flytte til Bygnes.

Vinmonopolet i Kopervik ønsker å flytte til Bygnes. Foto:

Vi står da med to handelsområder i byen som ikke har fullstendig vareutvalg. Skal vi flytte detaljehandel til Bygnes må vi gå "all inn" og bygge et stort senter som bremser lekkasjen over broen fullstendig. Da vil også sentrum kunne tjene på det med tiden selv om det kan være negativt for sentrumshandelen på kort sikt. Jeg er svært positiv til handel på Bygnes, men der mener jeg det bør være forbeholdt de store varehusene, som feks Biltema, Bohus, Hageland, Trelast etc. Vi trenger et tyngdepunkt nær/i sentrum som trekker folk ned til byen. Når bilen først er parkert må man sørge for at det er enkelt å finne veien til fots til gågaten og kringliggende sentrumsgater.

Jeg kunne tenkt meg et av to scenarier, noe jeg tror i stor grad ville gagnet sentrumshandelen og Karmøy på sikt, og jeg tror også det ville vært lønnsomt for eierne av byggene. I tillegg vil disse scenariene være i tråd med ATP Haugalandet og den generelle kjøpesenterstoppen:

1. Coop utvider sitt senter, lager større lokaler til polet samt lokaler til flere butikker, og begynner å drifte som et ordentlig kjøpesenter. Coop eier området mellom parkeringen og brannstasjonen, noe som betyr at en utvidelse ikke trenger å gå på bekostning av parkering. Senteret har i dag alle grunnleggende fasiliteter som skal til for å bli et skikkelig senter: post, bensin, bakeriutsalg, frisør, vinmonopol, dagligvare, apotek++. Det viktige blir så et tett samarbeid med kommunen om hvordan åpne seg mer mot sentrum. Senteret er i dag først og fremst tilrettelagt for kjørende. Å åpne den gamle inngangen på hjørnet ved rådhuset igjen kan være et utgangspunkt. Kommunen kan bidra med å sørge for utforming på gatestruktur/gangvei og skilting som bidrar til gangtrafikk i aksen Coop-Hovedgaten. Utformingen av senteret og plassering/knytning mot sentrumsgatene slik det er i dag er ikke optimal, men dette kan løses - Når det gjelder innhold er utgangspunktet for et skikkelig kjøpesenter i Coop-bygget svært bra!

2. Kopparen. Den optimale løsningen for byen, men kanskje også den mest krevende. Senteret er opprinnelg et skikkelig kjøpesenter, har utforming deretter, og passelig størrelse. Utfordringen er at store deler av senteret i dag er okkupert av leietakere som politi, legesenter, helsesenter, Karmøy Kommune, samt en del mindre leietakere som feks en karateklubb. For å løse dette måtte nok det offentlige tatt initiativ til en løsning med huseier, samt finne andre egnede lokaler (feks på Bygnes) til disse. Det er klart at huseier sikkert er fornøyd med langsiktige leiekontrakter med de som er der i dag, så da måtte nok kommunen stilt en form for garanti for å få til dette. Det å gjøre drastiske tiltak for å beholde/øke handelen i sentrum er likevel så viktig akkurat nå at det er noe jeg mener politikerne og administrasjonen burde vurdert. Jeg tror at ved å frigjøre store lokaler i Kopparen, modernisere senteret, fikse opp parkeringsarealene, og feks få inn Vinmonopolet så har man et godt utgangspunkt for et senter som vil gagne byen og kommunen i svært stor grad. Da har man lokaler av en størrelse som kan trekke større kjedebutikker, som igjen vil fungere som et trekkplaster ned til sentrum. Senteret er også i ganske stor grad åpent mot byen med gangbro fra 2. etg til gangstien. I tillegg måtte det ha vært laget en god inngang i front på gateplan der hvor politiet i dag har inngangen sin. Det er trist å se et senter med det potensialet og plasseringen, som Kopparen har, bli misbrukt som offentlige kontorer og "idrettsanlegg".

Poenget er at jeg dersom vi ønsker at sentrumshandelen skal bestå så trenger vi et fullverdig kjøpesenter nært sentrum som trekker folk ned til byen og som bidrar til å bremse handelslekkasjen. Lokale nisjebutikker er bra, og det skal vi ha, men det er ikke nok med dem alene. De trenger også tyngdepunktet som trekker folk inn til byen! Og vi har alle muligheter til å få dette til med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse. Og som sagt så tror jeg det også vil kunne være lønnsomt for huseierne - men få gjerne inn en profesjonell kjøpesenteraktør til å drifte senteret.

Dette er herved en oppfordring til COOP Sørvest (eier Coop-bygget), Berg Eiendom (eier Kopparen) og Karmøy Kommune om å tenke litt spenstig i Kopervik - Det tror jeg både dere, handelsnæringen for øvrig og vi som innbyggere ville tjent på!  

Tommy Bygnes

Kopervik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags