Demensinnsatsen må opp!

Av
DEL

LeserbrevOm lag 77 000 nordmenn lever med demens, og med økende levealder forventer vi en dobling i antall som rammes av sykdommen. I altfor mange kommuner opplever vi at hjelpetilbudet til den som blir syk og de pårørende er utilstrekkelig og at vi ikke er rustet for økningen som kommer.

Nasjonalt viser tallene at de som rammes av demens ikke får en demenskoordinator, men pårørende må finne ut av alt selv. Bare et fåtall får et aktivitetstilbud og kun i noen få kommuner er det tilbud om lokaliseringsteknologi (GPS). Vår erfaring er også at folk presses til å bo hjemme for lenge, fordi det er for få sykehjemsplasser.

Å bli rammet av demens er brutalt og vanskelig for den det gjelder og for familien. Det bør være lett å få den hjelpen som trengs. Når regjeringen nå jobber med å lage en ny Demensplan vil Nasjonalforeningen for folkehelsen være en tydelig stemme for en opptrapping av demensomsorgen i hele landet.

Vi ønsker økt kapasitet i den offentlige omsorgen, økt avlastning for pårørende og økt tilrettelegging for frivillig innsats. Vi i Haugaland demensforening jobber for, og sammen med pårørende og mennesker som har fått demens. Vi har kurs for bedrifter og frivillige som ønsker å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Frivillige er med i Aktivitetsvenn, der de møter folk med demens og finner på ting sammen. Vi støtter lokale prosjekter som gir personer med demens en bedre hverdag. I den årlige Demensaksjonen samler vi inn penger til forskning, fordi vi vet at det bare er forskning som kan stoppe demens.

Mens vi venter på en kur, handler det om å bidra til å skape de gode øyeblikkene i liv der vi ikke lenger kan skape gode minner. Vi som er frivillige er klare til å gjøre en innsats, men vi trenger et nasjonalt løft for bedre demensomsorg, slik at folk skal få den hjelpen de trenger og et tilbud som tar vare på det gode i livet, så lenge som mulig. Kommunen må levere, men ansvaret ligger hos regjeringen og helseminister Bent Høie.

Nasjonalforeningen Haugaland demensforening
ved Margareth Thuen og Eva Narheim


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags