En by full av trær er mulig

Av
DEL

LeserbrevAsfalt; synes du asfalt er vakkert? Det er vel nødvendig i en by. Men er det vakkert? Med god planlegging kan vi gjøre gatebildet vakrere. Vi kan sette i gang storstilt planting av trær og busker i Haugesund.

Velgerne i Haugesund har talt. Miljøpartiene Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne har økt sin oppslutning. Det er vel et utslag av at folk ønsker en grønnere politikk. Vil det si at de også ønsker en vakrere by?

Grønn politikk handler ikke bare om å sørge for flere sykkelstier og gode og billige kollektivtilbud. Det handler i høyeste grad om å gjøre verden vakrere. De fleste kan vel være enig i at en by fattig på vegetasjon vil bli finere med trær og busker? I hvert fall hvis det er godt planlagt.

De gamle byplanleggerne var smarte da de bestemte seg for hvordan Haugesund skulle se ut i framtiden. De planla mange hundremetersskoger, den grønne lungen Skeisvang, Hollenderhaugen, Byheiene og så videre. Dette er friluftsområder de fleste setter pris på. Det er vel få som ønsker omfattende bebyggelse i disse områdene. Ingen politiske partier ønsker det i hvert fall så vidt jeg vet.

Men det spørs om byplanleggerne glemte gatebildet. Hvordan kan asfaltjungelen bli vakrere? Det har jeg tenkt mye på. Og jeg har et konkret forslag til hvordan vi kan løse problemet, samt sørge for langsiktig finansiering av prosjektet.

Det er egentlig ikke et argument å si at flere trær og busker i Haugesund vil bidra til mye i verdens karbondioksidregnskap. Men å handle grønt er å handle lokalt. Sånn har det alltid vært. Vi må begynne med oss selv. Og jeg tror at for å få dette prosjektet til å bli vellykket, må vi gjøre det til en dugnad.

Det første vi trenger er en detaljert plan. Denne planen kan for eksempel en professor i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet lage. Vi må sørge for stor variasjon i trær og busker som blir plantet. Vi må for eksempel ikke bare plante bøk.

Vi trenger for det andre en bedrift som lager plantene. Vi kan lage en kommunal vernet bedrift for psykisk syke i Haugesund. Vi vet at psykisk syke har godt av arbeidsterapi, og i dag har psykisk syke i Haugesund ikke et aktivitetstilbud som kan måle seg med det tilbudet psykisk utviklingshemmede mottar for eksempel.

Hvorfor skal kommunen gjøre forskjell? De psykisk syke kan lage plantene, plante dem ut og sørge for vedlikehold. En slik vernet bedrift vil dessuten være et godt springbrett inn i det ordinære arbeidslivet. Det er nødvendig at en eller flere gartnere har overoppsynet i gartneriet.

Vi trenger for det tredje en god plassering av den vernede bedriften. Jeg foreslår at vi lager et gigantgartneri på jordene nord for Bleikmyr. Mye av energien til gartneriet kan komme fra vindmøller og solcellepanel. Jeg er ikke fysiker, men jeg ser muligheten for at vindmøller plasseres i åsen nord for jordene, og at nuten blir kledd med solcellepanel. Det kan vi få Haugaland Kraft til å gjøre gratis mot at de får en diger reklameplakat der eller noe.

Men det viktigste er finansieringen. Her ser jeg for meg at vi kan gjøre det tredelt. Kommunen og fylket tar sin del av kaken. Den siste delen tar befolkningen i Haugesund seg av. Vi kan se for oss at for en femtilapp, så blir et tre plantet og så videre.

Det er ikke bare gatebildet som bærer preg av prekær mangel på busker og trær. Det samme er tilfellet med folks hager i Haugesund. Men siden dette er et dugnadsprosjekt, vil det sannsynligvis vekke interessen for godt og variert hagestell. Vi må gjøre det mulig for befolkningen å kjøpe av et stort mangfold busker og trær på gigantgartneriet som de psykisk syke driver. Saken er at det ikke er et stort mangfold av busker og trær på de såkalte hagesentrene i distriktet. Det er enfold. Dessuten er det svindyrt.

Jeg er ikke økonom. Men jeg tror faktisk at et gigantgartneri drevet av psykisk syke på sikt vil gå med stort overskudd.

Men først og fremst trenger vi en god plan. Og den planen er det opp til politikerne i det kommende bystyret å sette i verk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags