Likestillingen i verden burde ha kommet lenger. 11. oktober er dagen for å minne oss selv og verden på at det er nødvendig å intensivere arbeidet for jenters rettigheter. Og det litt brennkvikt.

Hvert år siden 11. oktober 2011 har vi markert den internasjonale dagen for jenter. Det var FN som innførte dagen, og den har siden vært et globalt øyeblikk for å markere jenters rettigheter og sette fokus på de hindrene jenter møter.

Verden har allerede en internasjonal kvinnedag og barnedag, men alt for få snakker om den vanskelige situasjonen unge jenter er i – rett og slett at de blir diskriminert bare fordi de er unge og født som jenter.

Trenger vi en slik en internasjonal dag? Ja, fordi særlig jenter som er født i den fattige delen av verden, i stor skala blir diskriminert og undertrykket.

Der barn ikke har det bra, har jentene det verst. Dette er utgangspunktet for at Plan har et ekstra fokus på jenter. I mange samfunn blir jenter sett på som mindre verdt enn gutter. Det betyr at de stiller bakerst i køen når det kommer til helse, skolegang og økonomiske rettigheter – generelt når det gjelder å få oppfylt rettighetene sine. Vi i Plan er uredde forkjempere for barns beskyttelse. I dette mandatet ligger det å ha et særlig fokus på jenter og ivaretakelse av deres rettigheter.

I følge anslag fra UNESCO er det 130 millioner jenter i verden mellom 6 og 17 år som ikke går på skolen. 15 millioner av dem har aldri fått sjansen til å sitte i et klasserom, resten har falt fra underveis. Frafallet er særlig stort når jentene kommer i puberteten. Barneekteskap, arbeid og andre plikter går ofte først. Hvert år gifter 15 millioner jenter seg før de fyller 18 år. En av tre jenter i verden utsettes for fysisk eller seksuell vold, og over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag må leve med konsekvensene av kjønnslemlestelse.

Vi må investere i jentene. Vi vet at for hvert år en jente forblir på skolen, vil hennes fremtidige inntekt øke med mellom 10 og 20 prosent. En jente med utdanning har betydelig større sjanse for å gifte seg senere og få færre og friskere barn. Jenter under 15 år har fem ganger høyere risiko for å dø i barsel enn kvinner over 20. Et utdannet kvinnes barn har mellom tre og ti ganger større sjanse for å overleve. Hvis ikke jenter satses på, frarøver vi mulighetene deres.

Ved å markere den internasjonale jentedagen hvert år rettes blikket mot de utfordringene som særlig jenter står overfor. Det er på tide at verdens øyne åpner seg for den groteske og systematiske diskrimineringen som så mange millioner jenter utsettes for.

Som et lite tiltak her hjemme for å belyse jenters situasjon på den internasjonale jentedagen, deler Plan ut sin Jentepris for sjette år på rad. Vi mener at vi må bruke denne dagen i Norge til å hedre de som gjør en ekstra innsats for jenters rettigheter – internasjonalt og nasjonalt.

I tillegg arrangerer Plan International en global aktivitet der jenter over hele verden går inn i stillingene til ledere i over 500 bedrifter og organisasjoner i over 50 land. Jenter vil gå inn i skoene til blant annet presidenter, ordførere, rektorer og næringslivsledere, og målet er å vise jenters makt og mulighet på den internasjonale jentedagen.

FNs bærekraftsmål nummer fem handler om å skape likestilling mellom kjønnene. Fristen verden har gitt seg selv til å oppnå dette, er 2030. Det er viktig med tidlig innsats. Slik verden fungerer i dag, blir jentene holdt igjen allerede på startstreken.

2030 er knapt 13 år til. Vi har ikke mer enn tiden og veien.