Grønn politikk er mer enn kroner og øre

Haugesund kommunes CO2-utslipp fra transport og energi/strøm i et livsløpsperspektiv, 2001-2018

Haugesund kommunes CO2-utslipp fra transport og energi/strøm i et livsløpsperspektiv, 2001-2018 Foto:

Av
DEL

LeserbrevI bystyremøte onsdag 3. desember fikk koalisjonen kritikk av Høyre og Frp for et budsjett som ikke var grønt nok. Ikke overraskende fikk MDG spesiell oppmerksomhet. Det tar vi med godt humør. At Høyre og Frp vil kappes med oss om grønn politikk er et klart tegn på at debatten er på rett kurs. Det ga også Bjørn Erik Davidsen uttrykk for på talerstolen, og det er oppriktig ment.

Selv om vi i MDG tror mer på dialog enn kritikk, mener vi det er viktig å presisere at vi trenger et grønt skjær på alle politikkområder. Grønn politikk er mer enn kutt i utslipp. Det er mer enn miljøvern. Det er en helhetlig politikk som tar sikte på å redusere det økologiske fotavtrykket. Derfor må grønne budsjett må regnes i flere verdier enn kroner og øre, noe Arbeiderpartiets Tor Inge Fredriksen også antydet på onsdag.

MDG skal ikke ta på seg oppgaven med å regne ut det økologiske fotavtrykket av Haugesund Høyre og Frp sitt alternative budsjett. Det har de selv kompetanse til. Samtidig vil vi kommentere to av punktene Høyre la frem til Haugesunds Avis.
Direkteutslipp fra transport er utvilsomt viktig. Det er derfor positivt at Høyre og Frp ønsker et fokus på dette i kommunens budsjett, gjennom å øke midlene til elektrifisering av kommunens bil- og maskinpark. Dette vil redusere kommunens direkteutslipp fra transport, noe som isolert sett er positivt. Samtidig har kommunedirektøren allerede lagt opp til at det kjøpes inn elektriske biler og maskiner når gamle skiftes ut. Tiltaket som foreslås av Høyre og Frp vil derfor øke utskiftingshastigheten. De fleste er kjent med at produksjonen av elektriske kjøretøy, som mye annen produksjon, medfører klimautslipp og miljøbelastninger. Det er heller ikke slik at de kjøretøyene som avhendes nødvendigvis forsvinner ut av markedet. Det er derfor ikke gitt at nettogevinsten er tilstede ved høyere utskiftingshastighet. Det som imidlertid er sikkert, er at å begrense transportarbeidet utført av fossile kjøretøy gir gevinst, både for lokale direkteutslipp og det økologiske fotavtrykket. Når Høyre og Frp da samtidig vil at parkeringsavgiften i sentrum ikke skal økes, et tiltak som er positivt for massebilisme, fremstår ikke ønsket om reduserte transportutslipp like ektefølt. Kanskje betyr de innsparingene en overgang til en elektrisk bil- og maskinpark i kommunen tyngre enn de miljømessige?

Høyre og Frp har også foreslått to millioner årlig til installasjon av solcellepanel på kommunale tak. Dersom en utnytter takarealet maksimalt, og velger de panelene som gir mest effekt, kan en da dekke 4.000 m2 med takareal årlig, med en årlig produksjon på rundt 0,1 MWh. Panelene har 30 års levetid, og vil betale seg selv på rundt 15-20 år. Nok en gang er det et fornuftig tiltak fra et økonomisk perspektiv. Ser vi på miljøsiden blir bildet også her nyansert, noe som forsterkes av at Haugesund kommune har hatt en jevn nedgang i CO2-utslipp relatert til energi siden 2010 (Klimakost, 2019). Solcelleproduksjonen vil i stor grad erstatte strøm fra vannkraft. Siden vannkraften allerede er utbygd, mens solcellepanelene må lages, blir det økologiske fotavtrykket fort negativt. Dette avhenger av fossilandelen i kraftmiksen som leveres.

Også her er det enkleste grepet å redusere forbruket. Her finnes det selvsagt grenser for hvor lavt en kan gå. Det koster likevel ingenting å vurdere om en kan senke innetemperaturen med et par grader i kommunale bygg. Dette kan kombineres med at kommunen kjøper kraft med opprinnelsesgaranti. Selv om dette gir økte driftsutgifter, vil det sende et klart signal til kraftleverandøren om at en ønsker strøm fra fornybar produksjon. Signalet blir desto sterkere med tanke på at kommunen ikke bare er en stor kunde, men også en av eierne av kraftselskapet. Og som eier av Haugaland kraft, kan kommunen også gå lenger, og arbeide for at Haugaland kraft kun skal levere strøm fra fornybare kilder, og dermed redusere fotavtrykket til alle kraftselskapets kunder. Det er altså viktig å skille hvordan en tar grep for å redusere fotavtrykk i private husholdninger og offentlig virksomhet. Mens private husholdninger kun kan påvirke sitt eget forbruk, bør kommunen prioritere grep som reduserer felleskapets fotavtrykk.

Jeg tror ikke Haugesund Høyre og Frp forsøker å grønnvaske sitt alternative budsjett med disse forslagene. Kommunen er en stor virksomhet i Haugesund. Kommunens aktiviteter, fra drift av skoler til teknisk drift, har et miljøavtrykk. Derfor er det viktig at politikere legger opp budsjett som er bærekraftige fra klima- og miljøhensyn. Samtidig er det aktiviteten til alle kommunens innbyggere som har størst påvirkning. Vi har derfor valgt å ha søkelys på et bærekraftig budsjett med en stor styrking for de svakeste i samfunnet, samtidig som vi skal investere mer enn noen gang i de kommende årene. Miljømål og ønsker som passer inn i en helhetlig plan mener vi skal tas i Klima- og Energiplanen, ikke som tekstforslag i et budsjett. Onsdagens møte viser også at vi har lykkes med å vise byens politikere at det er mulig å sykle til budsjettmøter, punktering eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags