Handling foran ord i klimakampen!

Av
DEL

LeserbrevBjarne Gunnar Vandeskog (Haugesunds Avis 24. juni) påstår at Høyre prøver å trenere arbeidet med å kutte utslipp. Det er skivebom.

Vi fikk med oss bystyret på at det er klimakrise i verden, men at Haugesund ikke skal erklære klimakrise. Det er ikke ord, men handling som vil kutte utslipp.

Bystyret skal vedta en viktig klima- og energiplan i høst. Vi må forplikte oss til 50% kutt i Co2 innen 2030. Det har også Norge og resten av verden gjort. Planen må få frem hvilket ansvar vi har lokalt, og hvilket ansvar nasjonale og internasjonale myndigheter har for andre deler av klimautslippene.

Det globale klimaspørsmålet er mer enn nok belyst, men hva Haugesund må gjøre og hvilke konsekvenser det får for Haugesund har vi ikke fått belyst. Hadde et slikt vedtak gjort at vi måtte avlyse de 70 cruiseanløpene som er bestilt til Haugesund neste år? Skal vi si vi ikke ønsker strekningen Fagerheim - Ekrene fordi den gir økte utslipp i trafikken? Firefelts vei i Karmsundgata går ikke lengre fordi vi har erklært krise? Disse to, tre, fire ordene som vi kunne ha vedtatt uten å få saken belyst kan få konsekvenser. Bystyret må vite hvilke konsekvenser et vedtak vil få, slik at vi også kan stå inne for det.

Haugesund slipper årlig ut ca 90.000 tonn CO2. To tredjedeler av utslippene fordeler seg på veitrafikk og sjøfart. For å dytte utviklingen i riktig retning er det likevel viktig at vi endrer vaner og forbruk innenfor alle sektorer. Høyre vil bruke markedet i miljøets tjeneste, følge prinsippet om at forurenser betaler, og sørge for at det lønner seg å velge miljøvennlig. Offentlig innkjøpsmakt og regelverk er viktige virkemidler for å utvikle miljøteknologi og ta i bruk miljøvennlige løsninger.

Høyres folkevalgte skal forstå den tiden vi lever i, og hvilke endringsbehov vi har for å møte den nye tiden på en bærekraftig måte - også økonomisk. Vi skal peke på løsninger vi har tro på, og som er gode og realistiske i møte med fremtiden.

Skal vi vinne klimakampen, må vi ha næringslivet på vår side. Grønt, smart og nyskapende er tre begreper som må prege vårt arbeidsliv fremover. Grønt fordi vi må ha konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. Smart fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet er nødvendig for å bære vårt velferdsnivå. Nyskapende fordi vi står foran en stor omstilling som krever mange nye arbeidsplasser.

Sammen kan vi skape en vellykket satsing som trekker investeringer, arbeidsplasser og verdiskaping til Haugalandet. Gjennom et godt samarbeid kan vi skape et arbeidsliv som både er grønnere, smartere og mer nyskapende.

klimautfordringene er nåtidens største utfordring. I klimakampen må vi stå samlet, for i klimakampen er kun seier godt nok!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags