Haugesund - klar for 17. mai

Haugesund Folkebibliotek og bibliotekparken

Haugesund Folkebibliotek og bibliotekparken Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet siste året har haugesundere opplevd kronglet framkommelighet på grunn av «graving overalt». Vi som vanligvis kjører den veien bilen kan, har foretatt noen ikke planlagte u-svinger og omkjøringer.

Heldigvis blir det ferdig til 17. mai - det meste.

•Bibliotekparken er det nå nesten bare naturen som skal fullføre.

•Haugesund folkebibliotek åpnes nyrestaurert i september.

•Haraldsgaten, fra Bytunet til byparken, åpnes kraftig fornyet med trær og ny belysning. Kolbein Falkeid-sitater i fortauene kommer senere.

•Søndre Parkeringshus har ny, tiltrengt og spennende fasade.

•Vannrør under bakken har fått god kapasitet og mindre svinn/lekkasjer. Karmsundgaten og Skjoldavegen er nesten tilbake til normalen. I Storasundgaten gjenstår fortsatt arbeider.

•Overvann ledes utenom og kapasiteten forbedres på kloakkrenseanlegget på Årabrot. Det forbereder oss på villere og våtere vær.

Kommuneøkonomien er nå i balanse. Arbeiderpartiet har altså kunnet begynne å innfri et annet av valgløftene - byutvikling og satsing på sentrum.

Sammen med 6 andre partier, har vi hvert år i denne perioden styrt begrensede kommunale midler til sentrum. I tillegg selvsagt til nødvendige andre investeringer, bl.a. bygging og utbedring av skoler, vil vi fortsette med det:

•Nytt folkebad skal bygges på Flotmyr

•Breidablik skal rehabiliteres.

•Flere gater, parker, møteplasser og kommunale bygg skal rehabiliteres

•Oppgradering av vann- og avløpsrør fortsetter

•Forholdene for gående og syklende bedres sentralt og til/fra sentrale steder - i Salhusvegen, Skeisvatnet vest. I Rogalandsgaten, fra Haugebanen/Skeisvang skole til Gina, blir flere steder utbedret, forhåpentligvis i nær framtid.

For å bruke kommunale midler fornuftig, må vi ha planer for hva vi ønsker å ha hvor. Gå- og sykkelstrategi er vedtatt. Vedtak om ny sentrumsplan og områdeplan for Flotmyr er like om hjørnet.

Vi er veldig glad for at butikkene har klart seg i kvartalene i sentrum med nødvendig graving og umulig adkomst over lang tid. Vi håper at fornyelsen bidrar til å gi økt byliv og næring til denne delen av sentrum. Den senere tids avisoppslag kan tyde på det.

Politikk er å prioritere. Arbeiderpartiet prioriterer å satse på sentrum. Vi er innstilt på at kommunen må bruke penger for at private også skal ønske å investere - i et sentrum, som ingen lenger «snakker ned» og hvor pilen for aktivitet og omsetning synes å peke oppover.

Haugesund skal være et urbant og attraktivt regionssenter. Arbeiderpartiet ber om velgernes tillit til fire nye år i posisjon, til å fortsette satsingen. Haugesund skal være god og spennende å bo i og Norges vakreste by innen 2040.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags