Ikke misbruk statistikk for å rakke ned på Haugesund

Av
DEL

LeserbrevGruppeleder i Haugesund Høyre, Harald Larsen Lønning forsøker i sitt leserinnlegg i avisen 11. april å snakke ned Haugesund kommune som en attraktiv kommune å bosette seg i.  

Fakta knyttet til befolkningsutviklingen i Norge generelt skal jeg ikke kommentere  særlig - da jeg er enig med "analysen".   Vi vet jo at økonomisk vekst i deler av Europa har gjort at mange som har vært i Norge for å arbeide, nå får seg jobb hjemme, og i mange distrikt  i Norge mangler en nå arbeidskraft. Vi må være så attraktive at vi sikrer oss den kompetansen som trengs for å videreutvikle landet, og her synes jeg regjering har tatt grep.

Men så til Haugesund, til vår region.  Greit at Lønning ønsker å sverte det politiske flertallet i Haugesund - det er hans jobb som opposisjonsleder.  Også å vinkle fakta mest mulig negativt, eller å unnlate å nevne alt.   

Men hvordan er så befolkningsutviklingen egentlig for kommunene på Haugalandet? Fra dagens flertallskoalisjon "overtok" makten i Haugesund så har andel innbyggere i Haugesund økt med 429 personer.  Tilsvarende har Karmøy økt med 115 og Tysvær 58.  Sveio er den kommunen som prosentvis har økt mest - nemlig med 117 personer, deretter kommer Haugesund. Og vi vokser mest når det gjelder personer i arbeidsfør alder - altså mellom 20 og 66 år.  

Med andre ord.  Haugesund er en attraktiv kommune som flere ønsker å bosette seg i. Både fordi vi kan tilby jobb, allsidig kulturliv og boliger for alle ønsker/behov.

Så unnlater Lønning å nevne at også Høyre støtter Regional plan for areal og transport på Haugalandet.  Denne planen gir føringer om rekkefølgen for hvilke områder vi bør tilrettelegge for boliger. Altså først flere boliger i sentrum, deretter boliger i sentrumsnære områder hvor vi som bor vil gå og sykle til jobb, og deretter kommer områder som ligger litt lengre fra sentrum.  

Dette er i tråd med nasjonale føringer for å redusere klimautslipp og utnytte arealer best mulig. Nasjonale føringer som regjeringen vår står bak. Venstre er glad for å samarbeide med partier som prioritere klima og miljø høyt.  Da må vi føre en fornuftig arealpolitikk. Det gjør vi i Haugesund i dag.

May Britt Vihovde

varaordfører Haugesund Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags