Gå til sidens hovedinnhold

Ivar Jacobsen: - Personlig sårende og utrolig skuffende

Artikkelen er over 4 år gammel

Her kan du lese hva Ivar Jacobsen mener og føler etter det han hevder er dødsstøtet for Ironman i Haugesund.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

MENINGER: Vedrørende formannskapets beslutning onsdag 22.2 kan vi ikke annet enn å akseptere at de ikke var i stand til å ta en avgjørelse vedrørende det tilskuddet vi ba om for 2018.

Vi var avhengig av å vite dette nå og det har vi formidlet til politikerne i lang tid. En påmelding til IRONMAN Norway 2018 ville åpnet 6. juli 2017, og endringen at vi ville gå fra 70.3 til full distanse ville blitt offentliggjort april/mai 2017 fra Ironman. Da sier det seg selv at en ikke kan vente til høsten på en avgjørelse om en får tilskudd eller ikke. Vi får ikke kontrakten av Ironman uten dette på plass.

Ser til to andre byer

Det er skuffende når vi nå endelig gjennom fem arrangement har greid å få Norge i posisjon til å få en full distanse Ironman-event. Den håpet jeg selvfølgelig at skulle være i Haugesund slik at vi kunne fortsette arbeidet med å bygge by med arrangementet som drivkraft. Planen var da også å flytte Ironman 70.3 Norway til en annen norsk by fra 2018, og vi er kommet langt i prosessen med to aktuelle byer til dette. Nå kan det se ut til at vi ender opp med to arrangement i Norge, i to andre byer enn Haugesund, og med oss som arrangør.

Et Ironman-event er å se på som et destinasjonsverktøy. Dette verktøyet har en prislapp. Den prislappen er det normalt vertskapsbyen/fylke/region som bidrar med. Så er det arrangøren som gjør en best mulig jobb slik at det skaper størst mulig effekt for by og region.

Vi har alltid vært vår rolle bevisst og har arbeidet som best vi kan for å skape gode økonomiske ringvirkninger for vår region. Gjennom vårt samarbeid med Norwegian Convention Bureu har vi også målt verdiskapningen slik at vi er sikre på at vi skaper verdier på bakgrunn av det tilskuddet vi har fått.

Produserer åtte årsverk

Fra referatet fra formannskapsmøtet ser jeg at noen politikere har uttalt at næringslivet ikke lenger er med. Det er en direkte løgn (alternativ sannhet?) og en hån mot alle våre partnere som alle har vært med oss siden 2013. Det er viktig at våre politikere er orientert og sannferdige når de uttaler seg.

Hotellene er med, utelivsbransjen det samme, mange lokale sponsorer, destinasjonsselskap, samarbeidspartnere som bidrar med tjenester og ikke minst 700 frivillige og 24 teamledere som arbeider på en fantastisk måte for by og region. De produserer åtte årsverk i timer gratis hvert år.

Derfor er det ekstra skuffende å oppleve at all denne felles innsatsen ikke blir verdsatt av politikerne samtidig som en i budsjettet til kommunen 2017 bruker 3,5 millioner på sildajazz og 4,5 millioner på filmfestival. For meg gir det et signal om at en verner om eget, ønsker ikke nye initiativ velkommen og at alkohol-musikk-film er veldig mye viktigere enn Ironman som destinasjonsverktøy med sunn folkehelse og inspirasjon gjennom hele året.

- Kommunen har vært en motspiller

Vi har i altfor stor grad opplevd kommunen som en motspiller og ikke medspiller gjennom alle årene. Det er trist at en skal møte slike «småbyholdninger» gjennomgående når en prøver å skape noe for byen sin.

Vedrørende sum som vi har søkt om for 2018 på 220.000 euro, så er det grunnlaget for en lokal verdiskapning på 27,2 millioner utregnet av Norwegian Convention Bureu. Det er en andel av vertskapsbylisensen hvor vi ville dekke den andre delen. Det er mange penger isolert sett, men lite i forhold til hva vi får tilbake. Jeg synes det er interessant å se at Bergen bruker 20 millioner på et sykkel-VM. Der bruker også fylke 20 mill samtidig og staten og omliggende kommuner er også inne med midler.

Oslo brukte 20 millioner på X-games i 2016, staten putter inn 10 mill i år. I Danmark forhandler de om å få de to første etappene i Tour de France 2018 til en kostnad på 180 millioner kroner.

Stavanger har brukt mange millioner på beach volley og Tour des Fjords etc. etc., og det er mange andre eksempler på det samme. Da er det trist å oppleve at Haugesund, som får det aller mest caset med best direkte økonomiske effekt, ikke tar ballen.

Men vi kan ikke annet enn å akseptere det politikerne har bestemt, men effekten av det er at Ironman 70.3 Norway 2017 blir siste arrangementet i Haugesund. Nå bestemmer vi ikke veien videre 100 prosent selv, men sammen med Ironman Scandinavia sjef Thomas Veje Olsen.

Det går ikke rundt økonomisk

Mange vil sikkert undre seg over hvorfor vi ikke bare fortsetter med 70.3 i Haugesund videre. Det kan vi ikke da det ikke går økonomisk rundt. Vi har hvert år betalt 220.000 euro i vertskapsbylisens som er på linje med hva alle andre vertskapsbyer betaler (der er det byene som betaler og ikke arrangør). Samtidig har vi de fleste år fått 500.000 kroner i samlet tilskudd fra kommuner/fylke. Da starter vi i realiteten med minus 1.600.000 hvert år, og da greier vi ikke å komme i pluss. Om en tar bort lisens og tilskudd så har vi arrangementsmessig gått i pluss hvert eneste år, men når vi må bære vertskapsby-kostnaden går det ikke. For de eventuelt nye arrangementsbyene er det et absolutt krav om at kommune/fylke dekker vertskapsbykostanden. Om ikke er ikke det en aktuell arrangementsby.

– Personlig sårende og utrolig skuffende

Vedrørende det som ble bevilget for 2017 har Rådmannen inkludert det beløp på 240.000 fra 2015 som vi har hatt utestående i to år. Det var den gang forrige ordfører ga Anette Sæther i Haugaland Vekst og meg lovnaden at «Dette skal vi ordne. Dere får ikke pengene nå, men dette skal vi ordne.»

Det ble aldri ordnet og vi satt igjen med 240.000 kroner for lite i forhold til lovnad. Her er vi etterpå, både skriftlig og muntlig, blitt veiledet av ny ordfører og sist rådmann hvordan dette skulle gjøres for at vi skulle få dette utbetalt, for så å oppleve at vi er blitt direkte lurt. Den behandlingen oppleves svært personlig sårende og er utrolig skuffende. Det reelle tilskuddet for 2017 er da faktisk 110.000 og ikke 350.000.

Men vi må bare legge skuffelsene bak oss, se framover å sørge for at vi sammen med alle frivillige, sponsorer, samarbeidspartnere sørger for at  det siste Ironman 70.3 Norway 2017 i Haugesund blir vårt beste arrangement noen gang. Så sees vi nok på en annen norsk Ironman-arena i 2018.

Kommentarer til denne saken