Maktarroganse fra kommunestyrets flertall?

Av
DEL

LeserbrevAt kommunestyret på Karmøy avviste et innbyggerinitiativ om å stanse videre planlegging av omkjøringsveien er ikke til å undres over. Imidlertid er det svært betenkelig i hvor liten grad flertallspolitikerne har tatt hensyn til nye momenter, demokratiske spilleregler, statlige myndigheter, lovverk og lokalt folkelig engasjement.

Store deler av befolkningen er oppriktig bekymret for hvilke konsekvenser en realisering av Omkjøringsveiprosjektet på Åkra vil få for økonomi, næring, natur og miljø. De krevde derfor at all videre planlegging blir stanset før det er for seint.

Pr. i dag er det 4 partier i kommunestyret som er imot det valgte traséalternativet og motstanden i flertallspartiene er også betydelig.

Men, det var ikke de politiske realiteter som var avgjørende da kommunestyret fattet sin tvilsomme avgjørelse om å avvise innbyggerinitiativet. Uten reell politisk debatt, valgte kommunestyret å avvise innbyggerinitiativet på formelt grunnlag, angivelig fordi forslag med lignende innhold var blitt behandlet tidligere i perioden. Dette til tross for nye protester, økende folkelig motstand, faglige innsigelser og nye argumenter som gjør at hele veiprosjektet i stadig større grad framstår som totalt meningsløst.

Sett i lys av informasjon og fakta om saken vil jeg karakterisere AP/H/KRF sin måte å opptre på som arrogant og udemokratisk.

Derfor har 3 kommunestyrerepresentanter fra SV og FRP sendt kommunestyrets avgjørelse vedrørende innbyggerinitiativet, inn til lovlighetskontroll hos fylkesmannen.

Vi mener blant annet at utsettelse av «all kommunal saksbehandling og behandling av eventuelle byggesøknader» ikke tidligere har vært behandlet av kommunestyret.

Videre er vi av den oppfatning at Sivilombudsmannens vurdering av departementets avgjørelse og den kommende behandling av reguleringsplan fra Statens vegvesen ikke har vært gjenstand for drøftelser eller vedtak tidligere.

Kommunestyrets avgjørelse om å avvise innbyggerinitiativet på formelt grunnlag er heller ikke tilstrekkelig vurdert juridisk.

Vi viser i vår lovlighetsklage til en kommentar fra jusprofessor Jan Fridthjof Bernt som i Norsk Lovkommentar uttaler:

« Avvisningsgrunn knyttet til «samme innhold» innebærer at det må tas stilling til hvorvidt et forslag er materielt sett det samme som et forslag som tidligere er blitt behandlet.»

Vi er da av den klare oppfatning at godkjenning av Kommunedelplanen 8/2 – 2016, materielt sett ikke er det samme som innbyggerinitiativets – Stans i videre kommunal saksbehandling og planlegging, avvist i kommunestyret 12/11 – 2018.

Odd Magne Hansen

Gruppeleder Karmøy SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags