Medisinutdanning i Stavanger eller Bergen?

Hva vil det bety for vår region dersom Stavanger får lov til å utdanne leger?

Hva vil det bety for vår region dersom Stavanger får lov til å utdanne leger? Foto:

Av
DEL

Leserbrev"Sterke krefter ønsker å etablere et nytt medisinstudium i Stavanger. Hvilken betydning vil det kunne ha for rekruttering av leger til vår region?"

Nylig ble det lagt fram en rapport der det blir anbefalt at Norge må utdanne flere leger selv (Grimstadutvalget). Det pågår nå en durabelig drakamp mellom Universitetet i Stavanger og “de fire store” etablerte universitetene om hvor dette skal foregå. Hvilken betydning kan det ha for oss i Haugesunds-regionen dersom det blir etablert et nytt medisinstudium i Stavanger?

I rapporten, som er ute på høring med høringsfrist 15. februar, foreslår utvalget at det opprettes 440 nye studieplasser i Norge. Erfaringer fra bl.a. Tromsø tilsier at flere leger velger å bosette seg i landsdelen der de har fått sin utdanning. Det er derfor nokså åpenbart at etablering av et medisinstudium i Stavanger vil ha betydning for vår region, ikke bare med tanke på selve utdanningsforløpet med utplassering av studenter og undervisning, men også for rekruttering av leger til sykehus og kommunehelsetjenesten etter at utdanningsløpet er ferdig.

I Haugesund er det nå kun tre av 33 fastleger som har ledig plass på lista si, og samlet står nesten 800 personer på venteliste. Dette er en trend en har sett i hele landet over lengre tid, belyst ikke minst av VG. Bergens Tidende rapporterte i høst at for første gang var det ikke mulig å få seg fastlege i Bergen, og mange kommuner opplever det samme. Mange frykter at fastlegeordningen skal bryte sammen, noe som trolig vil føre til en overbelastning av sykehusene som de ikke vil tåle.

På legevakten møter vi jevnlig pasienter som forteller at de står på venteliste for å få seg fastlege. Det fører ikke bare til at de må oppsøke legevakten for ting fastlege ellers ville tatt seg av, men også fare for haltende oppfølging på den ene siden, og unødvendige undersøkelser og overbehandling på den andre. Rekruttering av leger til vår region og derav kapasiteten i legetjenestene er derfor et høyst aktuelt tema å diskutere.

I en kronikk i Dagens Medisin skriver rektor ved Universitet i Stavanger (UiS) følgende: “I tett samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus og næringslivet i regionen har Universitetet i Stavanger (UiS) bygd opp viktige forskingsmiljø for helseteknologi. I tillegg bygg utforminga av studieprogrammet på nære alliansar med kommunane og primærhelsetenesta, for å møte behovet for fleire fastlegar i Kommune-Noreg”.

Han avslutter med følgende oppfordring: “No ser me fram til at politikarane møtar situasjonen med eit ope sinn”. Men et åpent sinn hjelper ikke uten en åpen debatt. Til tross for omfanget av og tyngden bak prosessen for å få etablert medisinstudium i Stavanger, ser det ut til at dette har gått under radaren her i Haugesundsregionen. Er vi best tjent med at Universitetet i Bergen får styre dette videre, eller vil det være fordeler om det åpnes opp for legeutdanning i Stavanger? Hva mener kommunene? Hva mener Helse Fonna? Har vi noen helseklynger eller forskningsmiljøer her i Haugesund som berøres av dette? Det er ikke gitt at alle har samme syn på saken, derfor trenger vi en debatt om dette innen høringssvarene skal sendes inn.

Dag-Helge Rønnevik
Varamedlem Rogaland legeforening

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags