Et mindretall i Senterpartiets programkomite har foreslått at Norge avkriminaliserer rusmidler etter modell av Portugal. Mindretallets forslag er modig – i detaljene ser man imidlertid at det ikke er på linje med internasjonale anbefalinger, og at det har lite med Portugal-modellen å gjøre. Både FNs kontor for menneskerettigheter og Verdens helseorganisasjon har bedt stater om å avkriminalisere bruk av rusmidler og slutte med tvangsbehandling og ufrivillige urinkontroller. Mindretallet ønsker fortsatt at politiet skal pågripe og at man skal måtte gjennomføre krenkende urinkontroller under påsyn for å slippe påtale. Dette er milevis unna systemet som er gjennomført i Portugal, der rusmiddelbruk nesten aldri medfører sanksjoner.

På andre siden av Atlanteren blir cannabis lovlig i stadig flere stater. Senterpartiet burde gå for en ekte Portugal-modell – og de burde gå ennå lenger, og vurdere muligheten for regulert salg og produksjon av cannabis. Landbruksorganisasjonen Landbrug & Fødevarer i Danmark, som tilsvarer Norsk Bondelag her hjemme, ønsker at danskene skal få tilgang til hjemmedyrket dansk marihuana. Om cannabis blir lovlig, vil norskprodusert cannabis kunne skape nye og viktige arbeidsplasser og inntekter for norske bønder – en langt bedre løsning enn at produksjonen skjer illegalt. Nyt Norge!