Godt arbeid har ført til gjennomslag i regjeringen for et nytt toårig utdanningsprogram for IKT og medieproduksjon på yrkesfag. Det er et nødvendig skritt for fremtiden!

Det er ikke alt vi vet helt sikkert om fremtiden, men noe vet vi. For det første kommer næringslivet til å trenge langt flere fagarbeidere. For det andre vil stadig mer av samfunnet blir digitalisert og høyteknologisk, og vi trenger derfor flere fagarbeidere som kan bruke og utvikle teknologien videre.

5.mars presenterte statsråd Jan Tore Sanner den nye tilbudsstrukturen for yrkesfag, hvor opplæringen over hele linja gjøres mer yrkesrettet og relevant. Flere av programområdene blir løftet og elevene får spesialisere seg tidligere. IKT-servicefag har hittil har vært en del av programområdet service og samferdsel. Nå blir det eget toårig løp for IKT og medieproduksjon, hvor elever som begynner på videregående kan søke seg inn allerede fra skoleåret 2020/21.

I en stadig mer digital verden, er dette et viktig skritt fremover. Norge har våknet opp av den digitale dvalen! Nå skal flere av innbyggerne få den digitale kompetansen som trengs for å henge med på utviklingen. Alle må ha grunnleggende digitale ferdigheter og flere må være i stand til å forme morgendagens teknologiske løsninger. En styrking av IT-utdanningen også på yrkesfagnivå er et av mange viktige grep regjeringen nå tar for å møte fremtiden.

Vi vil berømme næringslivet og spesielt Haugaland videregående skole, med dyktige lærere, ledere og elever med Daniel Whittle Stensland i front, som har understreket og synliggjort behovet for et eget IKT-løp overfor stortingspolitikere og departementet. Stortingspolitikerne ble invitert i en tidlig fase og presentert for vektige argumenter som overbeviste, argumenter som vi tok med oss tilbake i våre diskusjoner. Rogaland Unge Høyre gikk også inn for egen en egen IKT-linje og presset på gjennom mediesaker og henvendelser til Kunnskapsdepartementet og Stortinget. Gjennomslaget viser at det nytter å engasjere seg om man har en god sak!

Det er nå kort vei til endringene skal tre i kraft og for å berede grunnen for et vellykket programområde, er det viktig med et godt faglig grunnlag. Nå mener vi det bør opprettes et nytt faglig råd (en ekspertgruppe) for det nye utdanningsprogrammet IKT og medieproduksjon, slik at det blir best mulig. Fremtiden er digital og nå skal vi gripe muligheten for at Norge våkner opp fra den digitale dvalen!