Ordfører, varaordfører og gruppeledere i AP, H og KrF står fast på tidligere vedtak om omkjøringsveien

Skisse av deler av omkjøringsveien mellom Åkra sør og Veakrossen.

Skisse av deler av omkjøringsveien mellom Åkra sør og Veakrossen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Gjennom vedtak 27.03.2007 ga Karmøy kommunestyre sin tilslutning til Rogaland fylkestings utbyggings- og finansieringsplan for transportsystemet for Haugalandet (fylkesdelplan for Haugalandet med handlingsplan godkjent i Rogaland fylkesting 07.12.04). Dermed ble Karmøy en del av Haugalandspakken.

DEL

MeningerDEBATT: Statens vegvesens strekningsanalyse for RV47 var et viktig dokument i kommunestyrets vurderinger, og helt konkret var det avgjørende for det politiske flertallet at strekningen Åkra sør – Veakrossen (Omkjøringsveien) var en del av planen.

I tillegg til å etablere et fremtidsrettet hovedveisystem i kommunen, var en betydelig utbygging av gang- og sykkelveinettet, andre trafikksikkerhetstiltak samt tilrettelegging for kollektivtrafikken viktige momenter for kommunestyret.

Følgende prosjekter er gjennomført i Karmøy kommune:

* Utbedring Skrevegen,

* Norheim – Raglamyr,

* Gang- og sykkelvei Brekke-Vea,

* Gang- og sykkelvei Hålandsvegen-Hauskevågen,

* Gang- og sykkelvei Legene – Åsebøen,

* Bøkrysset, Bygneskrysset,

* Gang- og sykkelvei Sundvegen.

Under utførelse:

* Bygnes – Søylebotn

* Gang- og sykkelvei Åsebøen – Stangeland.

Under planlegging:

* Gang- og sykkelvei Skudenes – Kyrkjeleite,

* Gang- og sykkelvei Salhusveien (fra Vormedal og nordover),

* Åkra sør – Veakrossen (omkjøringsveien som også omfatter Engvegen og løsning for Veakrossen)

* Veakrossen – Flyplassveien.

I tillegg er en rekke busslommer og sykkelskur etablert eller utbedret i kommunen. Planlegging av ny Eikevei er også en del av Haugalandspakken.

I strekningsanalysen var det tatt hensyn til vedtak om nedleggelse av Skudenessambandet, slik at det ikke foreligger nye momenter i så måte.

Dersom vi skal få til en videre utvikling av kommunen, er det viktig at infrastrukturen bygges ut i tråd med nevnte fylkesdelplan. Ordfører, varaordfører og gruppeledere i AP, H og KrF står fast på tidligere vedtak og vil bidra til en langsiktig og god utvikling av samfunnet vårt.

Det har vært mye oppmerksomhet omkring sivilombudsmannens involvering i saken, men vi er tilfredse med at planarbeidet videreføres i påvente av avklaring fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For partiene som danner flertall for omkjøringsveien;

Svein H. Andersen, gruppeleder AP

Tor Kristian Gaard, gruppeleder H

Alf Magne Grindhaug, gruppeleder KrF

Jarle Nilsen, ordfører

Leif Malvin Knutsen, varaordfører

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags