Overraskende grovt, ordfører!

REAGERER: Turid Aune, Randi Wisnæs  og Jan Birger Medhaug.

REAGERER: Turid Aune, Randi Wisnæs og Jan Birger Medhaug. Foto:

Av
DEL

MeningerI mandagens avis overgår ordfører Jarle Nilsen seg selv med usannheter, delsanneheter og mangel på presisjon i sine uttalelser. Dette i kombinasjon med en holdning til våre helsetjenester som kunne vært hentet ut fra 1950-tallet og de må derfor dels tilbakevises, dels kommenteres og dels presiseres punktvis:

• Ordføreren beklager at de tre Høyre-politikerne var så pågående for å få til besøk ved sykehjemmet. Hva vet Jarle Nilsen om det? Sannhetene er at Turid Aune på forhånd ringte sykehjemmet om spurte om vi kunne stikke en tur innom på formiddagen en kort stund, og vi ble ønsket hjertelig velkommen og vi kunne gi oss god tid.

– Det er uhørt at de møter direkte på institusjonen, sier ordføreren. Hvor tar den mannen det fra? For øvrig stemmer imøtekommenheten godt overens med den erfaring vi alle som helsepersonell har, nemlig at besøkende blir ønsket velkommen på våre institusjoner. Ikke minst gjelder dette folkevalgte som med fordel burde ha god kjennskap til det de m.a. er ansvarlige for.

• De tre er i en ypperlig posisjon til å få svar på alt de lurer på i hovedutvalget, sier ordføreren, noe som burde vært så. Men det har vist seg svært vanskelig enn si umulig i de nærmere to årene vi har jobbet med saken. Posisjonspartiene har ikke minst sørget for det m.a. gjennom mindretallsanke til formannskapet og hindre videre anke til kommunestyret når forslag de ikke likte fikk flertall.

• Et flertall i hovedutvalget vedtok også å oversende saken om bruken av det statlige tilskuddet til dagplasser for demente til Kontroll og kvalitetsutvalget. Også denne saken ble stoppet av et flertall på fire av sju.

• Alle folkevalgte er ifølge ordføreren hjertelig velkomne til å besøke kommunale institusjoner. Det er ingenting som tyder på det i det rundskrivet som ble sendt alle ansatte og alle folkevalgte kort tid etter besøket ved Skudenes Bu- og behandlingsheim. Tvert imot så står det at folkevalgte skal søke rådmann eller aktuell etatsjef i god tid så skal en få begrunnet svar. Det er denne antikverte holdningen til moderne bedriftsledelse vi har jobbet for å få en endring på gjennom et nytt policydokument. Og igjen med hardnakket motstand fra posisjonspartiene helt frem til senhøstes i fjor da vi fikk et enstemmig kommunestyre med på at ny praksis skal utarbeides.

Som kjent inngikk Høyre et bredt budsjettforlik med posisjonspartiene for 2018 hvor m.a. etablering av 20 nye plasser skal etableres i tråd med det nasjonale programmet. Dette faktum forandrer ikke på det faktum at dette ikke ble gjort for årene 2016 og 2017.

Vi kommer som Høyre medlemmer og folkevalgte i Karmøy kommunestyre til fortsatt å arbeide for et styrket tjenestetilbud for våre eldre. Og vi kan fortsatt finne løsninger sammen med posisjonspartiene når det måtte tjene innbyggerne. Men da må faktum og fakta stå langt mer sentral enn det som fremkommer i mandagens avis, ordfører.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags