«Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter», skriver  politiinspektør Thomas Utne Pettersen i en kronikk i dagens utgave av HA. Han mener at norske politikere i fjor «overbød hverandre i hvor mange flyktninger og asylsøkere Norge skulle ta imot – og at dette ville medføre flere voldtekter og andre grove krenkelser».

Kan eller bør en politiinspektør stå fram med slike meninger?

Jeg synes at han går langt over grensen over hva en skal kunne forvente av en ansatt i politietaten – og det til og med en politi som er påtaleansvarlig.

Det er ytringsfrihet i vårt land, men jeg mener at politiansatte bør være varsomme med å gå ut med slike meninger. Ansatte i politiet skal selvsagt som alle andre kunne være politisk engasjert, men dette er noe annet. En annen ting er at Utne Pettersen tar feil i mange av sine hypoteser. Han nører opp under den generelle fremmedfrykten og slenger fram tilfeldig statistikk.

Etterpå konkluderer han som en Erasmus Montanus med at slik er realitetene. (Erasmus Montanus er som kjent hovedpersonen i Ludvig Holbergs komedie som trekker de rareste konklusjoner. Han forteller blant annet at Mor Nille er en sten, og at fyll er bra ettersom fyll får en til å sove og den som sover synder ikke.)

At norske fengsler har mange utenlandske borgere er gammelt nytt. De fleste av disse er vinningskriminelle fra østeuropeiske land. Disse kommer inn i landet som medlemmer av EØS og har ingenting med asylsøkere eller flyktninger å gjøre. Politietaten er avhengig av tillit fra alle lag av befolkningen.

Slike utspill svekker tilliten til politiet som en nøytral instans.