Jeg representerer siden «Rett til enerom» som har kjempet mot nedlegging av Stølen og Skåreheimen samtidig som Vardafjell ble vedtatt stengt og beboere flyttet til andre sykehjem.  For de 92 langtidsbeboerne som er blitt fratatt sine enerom og tvangslagt på enerom omgjort til tosengsrom med ukjent samboer, er «Godt nok» et skremmende prinsipp som flertallet i Haugesund Bystyre har valgt å styre etter.

Dette etter anbefaling fra rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen. For langtidsbeboerne, deres pårørende og alle andre som er opptatt av at de eldste i samfunnet vårt skal behandles med verdighet og omsorg er ikke det å være «Godt nok-rådmann» noen heder.

Vi opplever at ansatte som jobber i eldreomsorgen i Haugesund kommune deler vårt syn på det, dette ut fra erfaringer de har gjort i sitt arbeid etter at tosengsrom ble innført. Mange rundt om i landet reagerer på samme måte. Det kommer frem på min side «Rett til enerom». Rådmannens standard for eldreomsorgen i Norge er et nytt lavmål! Alt som ikke er lovpålagt kan settes til side.

Når Kommunal Rapport, som utgis av KS – Kommunes Sentralforbund – kårer rådmannen i Haugesund til årets rådmann, kan «godt nok» -prinsippet bli en smittsom standard for flere kommuner.

Det største lavmålet er at det er ordfører (AP) og vardaordfører (V) i Haugesund som selv foreslo rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen som årets rådmann. Begge to har politisk egeninteresse av at «godt nok» -prinsippet blir anerkjent.

Med nomineringen ønsker de å renvaske seg selv for å ha vedtatt et minstemål i eldreomsorgen i Haugesund ved å frata ca. 40% av langtidsbeboere ved sykehjem deres enerom og tvunget dem til å tilbringe sine siste leveår med ulike ukjente, samboer på enerom omgjort til tosengsrom, flere over tid.

De får tak over hodet og det aller mest nødvendige - det er «godt nok». Blås i verdighet, privatliv, hensyn til familie og pårørende eller at man ikke får ha egne eiendeler.

Kåringen av rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen er derfor ingen heder!