Gå til sidens hovedinnhold

Trygg omsorg viktigere enn store skattekutt

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Min far sa inntil det siste: ”Når jeg kommer hjem”, ikke ”hvis”. Han visste nok etter hvert at han aldri kom til å flytte ut av sykehjemmet. Men håpet om å få bo hjemme igjen, mistet han aldri.

Far kom ikke hjem, men den gode omsorgen han fikk, ga ham likevel en verdig slutt på livet. Møtet med dyktige ansatte som kan sitt fag og bryr seg om våre eldre, var for meg en sterk påminnelse om hvor viktig det er at vi i fellesskap tar ansvar for at alle eldre får en trygg omsorg. 

Nå blir jobben med å sikre alle en god eldreomsorg enda viktigere – og mer krevende. For på 2020-tallet, som vi allerede i neste stortingsperiode går inn i, begynner fasen med langt flere eldre. Den såkalte «eldrebølgen». Det haster med å legge grunnlaget for en omsorg som er bedre, og som kan bære at antall 80-åringer som trenger omsorg, vokser sterkt. 

I vår plan for eldreomsorgen legger vi frem 16 punkter som skal sikre en trygg alderdom for alle.

Der er det mange og gode tiltak – som jeg kommer tilbake til snart. Men la meg først slå fast: Eldreomsorg er ressurskrevende. Nye sykehjemsplasser koster. Flere ansatte i hjemmetjenesten koster. Ny velferdsteknologi koster.

Vi må prioritere. Men Arbeiderpartiet har alltid prioritert eldre og eldreomsorg – og vil gjøre det igjen. Med Frp og Høyre er det annerledes. Med planer om skattekutt på 20 til 50 milliarder kroner i neste stortingsperiode har Frp og Høyre simpelthen ikke råd til bedre omsorg. Det har vi.

Så hvordan vil Arbeiderpartiet sørge for en trygg eldreomsorg for alle?

Bo hjemme

De aller fleste eldre er som far: De ønsker å bo trygt hjemme så lenge som mulig. Vi trenger flere ansatte i hjemmetjenesten og økt støtte til boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Vi vil også satse en milliard kroner, over fire år, på velferdsteknologi som vil gjøre at kommunene tar i bruk nye løsninger for å sørge for at flere kan bo hjemme så lenge som mulig. Det er vår «bo hjemme-reform».

Kvalitet i hele landet

Eldre er ulike. Kommuner er ulike. Det gjør at morgensdagens omsorg må være fleksibel. Men omsorgen må ha høy kvalitet for alle eldre over hele landet, i alle kommuner. Det har den ikke i dag. Kvaliteten, på alt fra maten på sykehjem til dagtilbud for eldre, varierer for mye.

Vi vil sikre en god kommuneøkonomi. Det ligger i bunn for å sikre kvalitet i omsorgen for alle. I tillegg vil vi innføre kvalitetskrav og måle kvaliteten i eldreomsorgen bedre enn i dag. Når disse kravene er innført, vil de kommunene som har for dårlig kvalitet, få hjelp til forbedringer fra egne innsatsteam. Det er vår «kvalitetsreform».

Flere på jobb

De ansatte og deres kompetanse er forutsetningen for å lykkes. Derfor vil Arbeiderpartiet øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene. Flere ansatte skal få hele, faste stillinger, og vi skal investere mer i de ansattes kompetanse. Omsorgssektoren står først i køen når vi, sammen med partene i arbeidslivet, lanserer vår brede «kompetansereform».

Kjærlighetsgaranti

Eldre som har delt et langt liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon. Vi vil derfor innføre en «kjærlighetsgaranti» på sykehjem, for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem.

Støtte til pårørende og frivillige

Mange pårørende gjør en formidabel innsats for sine nærmeste. Arbeiderpartiet vil gi pårørende sterkere støtte og mer oppmerksomhet gjennom flere avlastningsplasser, korttidsplasser og dagaktivitetsplasser.

Vi vil også gjennomføre tiltak som trekker flere frivillige inn i omsorgen. I Nederland får studenter bo billig i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger, mot at de bidrar med sosiale aktiviteter eller praktisk hjelp. Det vil vi prøve ut i Norge også.

Det er mange vanskelige valg i politikken. Men at trygg omsorg for våre eldste er mye viktigere enn store usosiale skattekutt – det er ikke et vanskelig valg. Å ta vare på våre eldste er en av våre aller viktigste fellesoppgaver.

Kommentarer til denne saken