MENINGER: Øystein Langholm Hansen fra Stavanger har 14. juli et debattinnlegg i Haugesunds Avis med overskriften «Trygghet for arbeid må gjelde for alle»

Han skriver at yrkesdeltakelsen blant mennesker med utviklingshemming og andre store funksjonsnedsettelser er urovekkende lav.

Kun 59 av 16000 personer med utviklingshemming var i ordinær jobb og med det henviser han til en artikkel i fagbladet Fontene den 17.08.2016.

Det Hansen ikke nevner er at samme artikkelen henviser til at undersøkelsen ble gjort i 2009.

Ifølge NOU På lik Linje som ble overlevert Barne- og likestillingsminister Solveig Horne 03.10.2016. er det 1360 personer som er på Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

Hvor stor andel det er av denne gruppen som består av utviklingshemmede er det ingen som vet helt sikkert, og derfor er det sjeldent lurt å gå ut med slike tall uten skikkelig dokumentasjon.

En annen ting er at utviklingshemmede er 100 prosent uføretrygdet og så snakker man om arbeidsledighet. Det blir et veldig merkelig begrep.

For å bli definert som arbeidsledig må du melde deg for Nav for deretter å levere meldekort. Da får man dagpenger.

For å få rett til dagpenger kan man ikke ha annen inntekt, og i må man ha hatt en inntekt på minimum 1,5 G, mens når man er 100 prosent uføretrygdet og er på VTA kan man tjene maksimalt 1 G så det er per definisjon ingen arbeidsledighet blant utviklingshemmede.