Jeg bor i Moss.  Her er det en intens debatt rundt ny havn

https://www.moss-avis.no/havn

og ikke minst ny jernbanetrase 
 

https://www.moss-avis.no/jernbane
 

der man mener togene må kunne ha en topphastighet på 300 km/t, mens japanerne allerede har tog som går over 600 km/t og det fantaseres om tog som går 3 500 km /t. Spøk eller fakta?  Se selv:

https://www.youtube.com/watch?v=aIwbrZ4knpg


Som alltid er det et spørsmål om prioriteringer, for eksempel redusert formuesskatt eller investeringer i infrastruktur.  


Private aktører på Haugalandet, Stol og Sjøen har i disse dager i debatten rundt formuesskatten vist seg på Tv med sine private budskap.  De  forstår endog ikke hvordan man kan øke formuesskatten og skape flere arbeidsplasser.

Her er mitt svar:

http://www.bvisa.no/

Permanent lenke:

http://www.bvisa.no/arkiv/2017/#hvordan-skapes-arbeidsplasser-mest-effektivt