Koffor det?

Av

«Orke du det da?» «At du vil!» «Har ikkje du nok å henga fingrane i?» «Å gå inn i politikken e ikkje for kem som helst» «Politikk e blitt for useriøse greier» «Politikken ligne merr og merr på et sirkus» «AP du din Ape»

Åse Viland

Listekandidat for Arbeiderpartiet ved valget 9.september

Haugesund