Nedsatt i orden og oppførsel for en åtteåring? Bare i Frp-land…

Anders Lorentz

Anders Lorentz Foto:

Av
DEL

LeserbrevI 2009 kastet Frp en aldri så liten brannfakkel inn i skoledebatten med forslag om karakterer i «orden og oppførsel» fra 3. klasse. Karakteren skulle, ifølge daværende nestleder Per Sandberg, «… sette en stopper for bråkete unger og dårlig disiplin.». Dette fra samme Sandberg som altså brøt all form for orden og oppførsel på Stortinget da han dro til Iran med jobbtelefonen og uklar agenda!

Sandbergs sikkerhetsbrudd er dog en digresjon, men der vi altså trodde at selv Frp hadde kommet noe lenger i sin skolepolitikk siden Sandbergs skudd i blinde – så blåser FpU’s Patrick Løvenholdt liv i gamle glør ved å i fullt alvor hevde at karakterer i «orden og oppførsel» fra 3. klasse vil forenkle skoledagen for alle! I et innlegg i Bergens Tidende 31. januar skriver FpU’eren med det adelige navnet at skole er kostbart (jepp!) og at det derfor må stilles som minstekrav at åtteåringer kommer på skolen lærevillige, høflige og med orden i sysakene – eller med fullt penal, spisse blyanter og PC’en ladet til minst 80 prosent hver dag, som det heter i disse dager!

Løvenholdt argumenterer videre for at skolen ikke «… bare skal være enkel og stressfri.» Karakterer fra fylte ÅTTE ÅR skal også forberede elevene på å bli voksne og klare for arbeidslivet! Jeg har riktignok BARE 20 år bak meg i skolen, men det er likevel lenge siden jeg har snakket med åtteåringer om det å bli klar for å jobbe 37,5-timers uke, at livet er fullt av stress og at hverdagene som voksen er fulle av utfordringer når det kommer til familie, jobb og økonomi.

Men jeg er ikke urimelig, la oss se nærmere på forslaget… Jeg ser for meg at det å smelle en karakterbok i bordet foran en liten jente som knapt kan stave «orden» nok gjør at hun går hjem og tenker alvorlig gjennom det å ha spissede blyanter og viskelær klare hver eneste dag. Og ikke minst tror jeg nedsatt i «oppførsel» vil sørge for at han som har både ADHD og Tourettes sitter i ro dagen etterpå! Ikke noe er så klinkende klart for en åtteåring som en karakterskala som setter deg i bås fra første dag i 3. klasse. Hva tenker vi egentlig med, vi lærere som prøver å gjøre skoledagen innholdsrik, spennende og med mulighet for mestringsopplevelser de kanskje ikke får andre steder? Vi burde jo i stedet øke stressnivået og vanskelighetsgraden for de aller minste! Gi nå selvsagt også blaffen i at stress over tid er skadelig. FpU har uansett sikkert en alternativ helsereform for dette på trappene.

For å si det slik at også en FpU’er kan forstå det; ikke en eneste gang i min yrkeskarriere i skolen har jeg tenkt at karakterer for åtteåringer ville løst en eneste utfordring når det kommer til oppførsel og orden! Jeg har heller ikke tenkt at det ville gjøre skolehverdagen enklere – ikke for elevene, men heller ikke for oss lærere, skoleledere eller skoleeiere. Heller diametralt motsatt; det ville skapt uendelig mye mer ekstraarbeid!

La meg heller oppfordre Frp og FpU til å tenke i retning av hjelp, støtte og kompetanse. Det barn med utfordringer trenger er flere og bedre skolerte voksne rundt seg. Hjelp til å få med seg skolesaker og bøker, hjelp til å meste vanskelig situasjoner og faglige utfordringer. Mulig det vil gjøre de bedre rustet til å meste hverdag, jobb og familie på sikt også, unge Løvenholdt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags