Søppelet du kastar, ender opp i magen til kyrne våre.

Av