Gå til sidens hovedinnhold

Er du egentlig mot mobbing?

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Min påstand er at vi legger terskelen for høyt for hva vi mener er mobbing. At de fleste av oss ser nok kun på aktive og "onde" handlinger som mobbing. 

Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet nå har fått gjennom politiske vedtak om at vi må starte samarbeide bredt på tvers av kommunegrenser og på alle nivå. For det handler om kulturen vi skaper og et mye mer kompleks bilde. Alt fra hvem som får være med på bursdagsselskap i nabolaget til klasseledelse og holdninger hos folkevalgte.

Ensomhet

Vi ser dessverre at debatten ofte er for snever med fokus på straff for mobber uten å se dem konteksten. I en slik "forbrytelse og straff" tankegang mister vi syn på blant annet ensomhet. For det er unaturlig å skille ensomhet fra mobbing. Jeg mener det er forskjellige begrep rundt samme problemsfære. I Rogaland er hver fjerde ungdom ensom i den videregående skolen. Med andre ord er nesten 4000 ungdommer ensomme hver uke. Dette er en stresset situasjon for de det gjelder og bidrar dessverre til dårligere skoleresultat og en forringet hverdag. Det er gode grunner til å tro at ungdommer som opplever en ensom hverdag oftere blir både mobbere og mobbeoffer.

Men det er også en klar indikasjon på at det psykososiale miljøet blant ungdom har et stort forbedringspotensial.

Definisjon av mobbing

En lett omskrivning av mobbedefinisjonen til professor Lund åpner for en bredere debatt om vårt ansvar. I følge henne er mobbing av ungdommer i skolen handlinger fra voksne og/eller andre ungdommer som krenker denne ungdommens opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.

Med andre ord er mobbing mer enn de aktive handlingene vi enkelt kan distansere oss fra. Den inneholder også handlinger som bidrar til at noen mister opplevelsen av å høre til. Det stiller et ubehagelig spørsmål til oss som foreldre. Bidrar vi til at alle barna i gaten blir involvert i bursdagsselskap og sosiale aktiviteter?

Jeg tror det er flere av oss som uten å tvile vil svare «ja» på et spørsmål om vi er mot mobbing. Etter Lunds definisjon er vi kanskje noe mer tvilende. Lunds definisjon kommer fra forskning om mobbing i barnehage. For det starter dessverre svært tidlig. Barn som opplever av å ikke bli inkludert og begynner sitt lange og ensomme løp gjennom barnehage og skole. Mobbing skjer med andre ord gjennom hele livet. Fra barnehagen til arbeidsplasser og frivillige organisasjoner. Det er ofte de samme problemstillingene, uavhengig av alder. Jeg har som tillitsvalgt sett mobbing også i arbeidslivet som også lider av en for snever holdning til hva som er mobbing.

Vi må tenke på tvers

For å bekjempe mobbing og ensomhet må vi tenke bredt og helhetlig. Dette er et ansvar som vi alle har og da må vi kunne forvente at både folkevalgte skoleeiere, skoleledelse og klasseledelse som er gode eksempler på inkludering. Vi må skrote allsangen om at vi alle er så helhjertet mot mobbing og begynne å stille de ubehaglige spørsmålene. Greier vi faktisk å skape gode miljø? Miljø hvor verken får mobbere eller mobbeoffer.

Derfor er jeg svært glad for at vi nå skal ta initiativ til å jobbe på tvers fra barnehage, grunnskole til videregående. Det er politisk vedtak både i Karmøy kommune og i Rogaland fylkeskommune om at vi nå skal sette oss ned rundt samme bord i Rogaland og se på hvordan vi skal samarbeider. Vi skal stille spørsmål om hvordan vi kan skape læringsmiljø som bidrar til bedre liv og mer læring. 

Kommentarer til denne saken