Moria-leiren og Haugesund bystyre

Av
DEL

LeserbrevHaugesund er del av en større verden. Historisk sett har Haugesund og Haugalandet hatt mange og tette internasjonale forbindelser, ikke minst via våre maritime virksomheter. I dag drar mange av våre innbyggere til nære og fjerne reisemål for arbeid og opplevelser. Slik er en internasjonal horisont og et internasjonalt blikk tilstede hos mange av oss. Tilflyttingen til Haugesund av mennesker med annen bakgrunn enn den etnisk norske er også med på å styrke Haugesunds internasjonale tilnærming.

På denne bakgrunn føles det helt riktig at Haugesund bystyre til tider løfter blikket fra vår lokale virkelighet og ser utover region- og landegrenser - spesielt når det skjer ting ute i verden som vi kan ha en direkte innvirkning på fra det rosa rådhuset. En slik sak er livsvilkårene for enslige mindreårige flyktninger i Moria-leiren på Lesbos i Hellas. Derfor stilte SV i bystyremøtet onsdag 04.03.20 følgende interpellasjon til ordføreren:

"I Moria-leiren på Lesbos i Hellas bor det nå 19.000 - 20.000 flyktninger i en leir som er beregnet til å huse 3.000 personer. Her lever mennesker uten skikkelig tak over hodet, de mangler mat, skoletilbud og helsehjelp. Sanitærforhold og sikkerhet er elendig. Leger uten grenser beskriver svært krevende forhold som gjør at mange lider og sliter mentalt, noe som viser seg i selvskading og selvmordstanker.

Blant flyktningene lever mange enslige mindreårige barn, dvs. barn under 18 år uten omsorgspersoner. Disse barna er i en særlig utsatt situasjon. Dette er barn som allerede har vært gjennom en traumatisk flukt og som nå må klare seg selv, uten hjelp og omsorg fra voksne.

Gjennom arbeid over mange år har Haugesund kommune opparbeidet seg god kompetanse og kapasitet til å bosette flyktninger. I denne prekære situasjonen ønsker SV at vi som kommune skal strekke ut ei hånd og bidra til at Norge tar imot og bosetter enslige mindreårige flyktninger fra Hellas.

Flere norske kommuner som Trondheim og Stavanger har henvendt seg til regjeringen og bedt om at Norge svarer positivt på henvendelser fra Hellas om å ta imot enslige mindreårige fra Moria-leiren/andre greske flyktningleirer.

Vil ordføreren ta et tilsvarende initiativ overfor regjeringen?"

Siden interpellasjonen ble levert ordføreren har flyktningsituasjonen forverret seg dramatisk og forholdene i Moria-leiren er ifølge norske frivillige hjelpearbeidere ekstremt kaotiske og dramatiske. I sitt svar på SVs interpellasjon viste ordføreren full forståelse for at hjelp er nødvendig i denne krisesituasjonen og han støtter i prinsippet henvendelsene til regjeringen som Trondheim og Stavanger har foretatt. Men på bakgrunn av regjeringen Solbergs negative svar til disse to bykommunene ønsker ikke ordføreren å gå videre med saken på nåværende tidspunkt. Når en evt. forespørsel fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om økt mottak av flyktninger måtte komme til Haugesund kommune vil ordføreren være svært positiv til å ta imot flere flyktninger til byen vår.

Haugesund har ikke tidligere tatt imot enslige mindreårige flyktninger. Debatten om Moria-leiren i Haugesund bystyre munnet ut i et nesten enstemmig vedtak - fire representanter fra Frp stemte imot - der kommunedirektøren blir bedt om å vurdere hva som kreves av kompetanse og ressurser for at Haugesund kommune kan bosette enslige mindreårige flyktninger dersom/når vi blir anmodet om dette fra nasjonale myndigheter.

Et ubetydelig og pinglete vedtak? Med blikket rettet mot Moria-leirens elendighet kan det oppfattes slik. Med blikket festet i vår lokale sammenheng kan det tolkes som at en tidligere stengt dør er åpnet på gløtt. SV vil følge opp saken. Basert på den positive debatten i bystyret håper vi at det ved neste korsvei blir mulig å åpne døra vår opp også for enslige mindreårige flyktninger. Barna det gjelder trenger vår solidaritet og støtte.

SVs bystyregruppe v/Lise Langåker

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags