Møt fremtiden forberedt i 2030

Anders Stensrud Larsen, Konserndirektør region Sør Adecco Group Norge

Anders Stensrud Larsen, Konserndirektør region Sør Adecco Group Norge Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet går relativt godt i norsk økonomi. Våre kunder ser lysere på fremtiden enn på lenge, og arbeidsledigheten er kommet godt ned. Stadig flere kommer i jobb, og etter nesten ti år med nedgang stiger andelen av befolkningen i arbeidsdyktig alder som jobber. Hovedutfordringen er å skaffe kandidater for å dekke en økende etterspørsel ettersom arbeidsinnvandringen går ned.

Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Den anslåtte verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats tilsvarer om lag tre firedeler av nasjonalformuen. Det er derfor helt avgjørende for Norges fremtidige produksjons- og velferdsnivå at vi forvalter arbeidskraften riktig. Det betyr at vi må tilrettelegge for at vi får arbeidstakere med den kompetansen som fremtiden trenger.

Statistisk sentralbyrå anslår i sitt mellomalternativ at befolkningen i arbeidsfør alder vil vokse med 434 000 personer fra 2020 til 2050. Dersom yrkesdeltakelsen holder seg på dagens nivå i de ulike aldersgruppene, vil arbeidstilbudet kunne øke med 300 000. Følgelig må samme antall jobber skapes, om ikke flere skal bli arbeidsledige.

Et tydelig tegn fremover er omstilling. Med det mener vi en omstilling AS Norge aldri har sett maken til. Yrker vil komme til å «dø ut», og opp mot 60 prosent av det vi skal jobbe med i 2050 er i dag totalt ukjente yrker. Det er viktig å huske at et høyt omstillingstempo i seg selv er et sunnhetstegn, i hvert fall om det går hånd i hånd med lav arbeidsledighet.

I den mye omtalte rapporten The Future of Employment fra 2013 anslo to forskere ved Oxford University at nesten halvparten av alle jobber hadde høy sannsynlighet for å bli automatisert bort. OECD (2019) mente på sin side at de to hadde et for bredt perspektiv, og kategoriserte hele bransjer der de kun burde sett på spesifikke oppgaver. Gitt dette mente OECD at rundt en tredel av jobbene hadde mer enn 50 prosent sannsynlighet for å bli automatisert bort. Spredningen mellom land var stor. Norge lå omtrent midt i flokken. Noe tidsperspektiv ble ikke gitt. Men at mange av dagens jobber vil forsvinne eller i vesentlig grad endre innhold, kan fastslås med stor grad av sikkerhet.

En skjult sannhet og noe våre politikere snakker lite om, er at utfordringen med for lav arbeidsinnvandring vil eskalere. Vi ser det i Adecco alt nå, og det forsterkes hele tiden. Mennesker vil helst vil bo i det landet de er født og oppvokst i, det koster å flytte, og formelle og uformelle kvalifikasjonskrav stenger for folk utenfra. Over tid har likevel arbeidsmarkedene blitt mindre nasjonale. Og selv om globaliseringen ser ut til å gå tregere, er det likevel trekk ved utviklingen som peker mot at arbeidsmarkedet vil bli enda mer globalisert fremover.

Adecco Group jobber for å tilpasse seg for å kunne levere optimalt i fremtiden. Et prosjekt som har vært en suksess er jobben med å utdanne sjåfører til det norske markedet. Selv om det vil komme endringer innen denne bransjen, kommer behovet i mange år til å være økende. Stadig flere ungdommer i aldersgruppen 16 til 25 år havner hos NAV.

Vi har i samarbeid med trafikkskoler og NAV jobbet med å kartlegge og motivere unge som ønsker en karriere som yrkessjåfør. Gjerne drop outs fra videregående skole, samt bil- og motorinteresserte kandidater. Rapporter og undersøkelser viser at en større grad av skreddersøm mot målgruppen er den riktige veien å gå. Gjennom det vil man oppleve å få motiverte kandidater, og resultatene så langt er meget positive.

Hva vi tror blir det viktigste i fremtidens arbeidsliv? Fremtidskompetansen som trekkes frem er sosial kompetanse. Det betyr at sosial kompetanse blir viktigere, både fordi de menneskenære jobbene er i vekst, som for eksempel helse og undervisning, men også personlig tjenesteyting. I tillegg vil vi få en ny arbeidsdeling mellom mennesker og maskiner. Når maskinene kan ta over noen av våre oppgaver, blir de menneskenære oppgavene viktigere i nesten enhver jobb.

Men fremtidens mest spennende utfordring, og noe vi snarest må starte prosesser på, er å utdanne fremtidens arbeidskraft med en evne til kompleks problemløsning på tvers av fag sammen med sosial og kreativ kompetanse. Dette er avgjørende for fremtidens arbeidstagere. Husk at automatisering er både bra og nødvendig, men da må skolen ruste barna våre til å utnytte mulighetene teknologien gir. Det er ikke nok å være flink i matte – det er robotene også.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags