Når noe er for godt til å være sant

St. Olav og Sagatun barnehager foreslo Høyre lagt ned for å redusere overkapasitet.

St. Olav og Sagatun barnehager foreslo Høyre lagt ned for å redusere overkapasitet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ordskiftet før og under budsjettbehandlingen i Haugesund handlet i stor grad om kommunen skal bygge flere barnehageplasser ut over den overkapasiteten på ca 250 plasser som eksisterer i dag eller om vi skulle legge ned noen kommunale barnehager for å delfinansiere enkeltrom til flere eldre på institusjon.

I sitt budsjettforslag gikk rådmannen inn for å utvide Sagatun barnehage fra to til fire avdelinger. Det skulle gi en effektiviseringsgevinst som ville utløse lavere tilskudd til de private barnehagene. En økning i overkapasiteten ville dermed gi en årlig nettobesparelse for Haugesund kommune på 7,5 millioner kroner.

Dette tallet brukte flertallskoalisjonen sterkt i sin argumentasjon for utvidelse av den kommunale barnehagen Sagatun. Ordfører Arne-Christian Mohn brukte det i avisen, varaordfører May Britt Vihovde på sosiale medier og Aps gruppeleder, Ingeborg Skjølingstad, gikk ut i media og sa at jeg burde stole på rådmannen.

Det var kun Høyre som reagerte på påstanden om en så høy effektiviseringsgevinst og som etterspurte beregningene som lå til grunn for påstanden. Når noe er for godt til å være sant så er det ofte ikke det.

På grunn av Høyres undersøkelser og spørsmål, ble det avdekket feil og mangler i beregningsgrunnlaget. Dette korrigerte estimert gevinst ned 3 millioner. Rådmannen beklaget feilene ved starten av budsjettforhandlingene.

Men det stanser ikke der. Det har blitt fremholdt at grunnen til at en oppnår effektiviseringsgevinst ved utvidelse av barnehager fra to til fire avdelinger skyldes at administrasjonskostnadene deles på flere barn og at en kan bruke personellet mer fleksibelt, blant annet ved kortvarig sykdom. Effektiviseringen skulle ikke gå ut over kvaliteten.

Haugesund Høyre stilte spørsmål ved hvilken bemanningsnorm rådmannen la opp til etter utvidelse av Sagatun, nettopp fordi lønn er den største kostnaden ved barnehagedrift.

Årsaken til besparelsen er færre voksne i barnehagen enn vi har i dag. Dagens posisjon legger nå opp til mer enn 10% lavere voksentetthet enn det som er vanlig.
Voksentetthet har betydning for kvalitet i barnehagene. Det er trist at Ap og støttepartiene i tillegg til bruk av dobbeltrom for eldre legger opp til forringelse av barnehagetilbudet, en forringelse som også vil smitte over på de private barnehagene som får sin støtte utmålt ut fra kostnadsnivået i de kommunalt drevne barnehagene. Konsekvensene kan bli dramatiske for alle som har barn i barnehager i Haugesund og burde vært konsekvensutredet og behandlet politisk. Det vil Høyre ta initiativ til.

Ap og støttepartiene sin løsning er et meget skjørt byggverk. Ordfører Arne Christian Mohn har i Haugesunds Avis allerede skapt usikkerhet om behovet for utbyggingen ved å antyde at man ikke behøver å åpne nybygde avdelinger. Det kan bare bety at man bevisst bygger mer enn man behøver. Påstått gevinst ved stordrift er derfor langt mer usikker enn posisjonen sier utad og den vil definitivt ikke oppstå om en lar de nybygde avdelingene stå tomme og ubrukte.

Fremtiden vil vise at gevinsten som ble lovet av Ap og støttepartiene under budsjettbehandlingen i 2015 ikke slår til. Den sikreste måten å få gevinst på er å redusere overkapasiteten slik vi har foreslått. Det kunne gitt mer penger til omsorgsektoren og enkeltrom for flere av våre eldre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken