26 september: FNs dag for avskaffing av atomvåpen

Av