Oljefondet ut av olje?

Av
DEL

LederBør Oljefondet kvitte seg med aksjer i olje- og energiselskaper? Norges Bank ga i fjor høst regjeringen en anbefaling om å ta olje- og gassektoren ut av porteføljen for å gjøre oss mindre sårbare overfor nye, langvarige fall i oljeprisen. Miljøbevegelsen og den politiske venstresiden har lenge gått inn for det samme, av klima- og miljøpolitiske hensyn.

Regjeringen svarte sentralbanken med å nedsette en ekspertgruppe, som nylig kom med sin klare konklusjon: Behold oljeaksjene! Gruppen har vært ledet av rektor Øystein Thøgersen ved NHH, der andre deler av fagmiljøet interessant nok har støttet Norges Bank. Den oljeaksjedebatten som nå blusser opp igjen preges for øvrig ikke bare av faglig uenighet, men av ulike innfallsvinkler og siktemål.

Oljeprisen har kommet seg opp igjen etter det bratte fallet for fire-fem år siden. Men her gjelder det gamle ord om hvor vanskelig det er å spå, især om framtiden. I uoverskuelig framtid vil imidlertid oljen utgjøre en bærebjelke i landets økonomi. Oljemessen i Stavanger syder og koker av optimisme, ikke bare på vegne av vindmøllekraft til havs, men med tanke på nye olje- og gassmuligheter langs norskekysten.

Den statlige inntektskilden fordeler seg på flere ledd, i tillegg til Oljefondet: Statens eierpost i Equinor (navnet som fortsatt krever tilføyelsen «tidligere Statoil»), Statens andeler på havbunnen – SDØE, Statens direkte økonomiske engasjement – samt skatteinntekter fra andre oljeselskaper. Et regnestykke som i alle fall gir et tidsbilde høsten 2018 viser at energiaksjene i Oljefondet utgjør den minste verdien her, mindre enn en tolvtedel av oljen som fortsatt ikke er hentet opp.

Å dumpe oljeaksjer av klimahensyn ville trolig bli en selvoppfyllende profeti når det gjelder aksjekurs og tapsrisiko for Oljefondet, og med en tvilsom klimagevinst globalt sett. Er siktemålet å gjøre oss mindre sårbare for oljeprisfall, ville det mest effektive utvilsomt være å selge eierandeler i Equinor og/eller i SDØE, slik Thøgersens ekspertutvalg konkluderer med. Et visst nedsalg hindrer verken statlig styring eller kontroll med norsk petroleumsvirksomhet. Lytt til utvalget – og glem ikke at Oljefondet egentlig heter Statens pensjonsfond utland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags