Ofrer Nilsen Salhusvegen for omkjøringsveien?

Ved å si ja til deler av omkjøringsveien, vil Nilsen og Grindhaug samtidig si nei til Salhusvegen, som vil være et viktig prosjekt for mange karmøybuer på Norheim.

Ved å si ja til deler av omkjøringsveien, vil Nilsen og Grindhaug samtidig si nei til Salhusvegen, som vil være et viktig prosjekt for mange karmøybuer på Norheim. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI morgen skal det avgjøres av styringsgruppen: Skal de resterende midlene (ca. 300–350 mill. kr + buffer) i sin helhet brukes på en del av omkjøringsveien øst for Åkra (fv. 547), skal alt brukes på en del av Fagerheim-Ekrene (fv. 547), eller skal den gjenværende potten deles mer eller mindre broderlig mellom prosjekter som innbyggerne i både Karmøy, Haugesund og Sveio drar nytte av?

Samferdselssjef Heinzerling i fylkeskommunen anbefaler at potten deles mellom tre prosjekter, og det er også etter alt å dømme denne løsningen som vil få flertall i styringsgruppen. Dette betyr i så fall at styringsgruppen gir fylkeskommunen grønt lys til å jobbe videre med nærmere planlegging og kostnadsanslag av følgende tre prosjekter: Salhusvegen, Fagerheim-Førland og Veakrossen/Åkra (innbefatter trolig rundkjøring i Veakrossen og oppgradering av deler av vegnettet på Åkra).

Ordfører Nilsen (Ap) i Karmøy har som kjent kjempet lenge for omkjøringsveien. I morgen får vi svar på om han og varaordfører Grindhaug (KrF) kommer til å stemme for at alle resterende midlene skal gå til deler av dette prosjektet, eller om de nå innser at både Karmøys befolkning og samarbeidsklimaet på Haugalandet er best tjent med å fordele den resterende potten mellom tre prosjekter som er viktige for en større del av Haugalandet; altså både for Karmøy, Haugesund og Sveio.

Ved å stemme ja til omkjøringsveien, vil Nilsen og Grindhaug samtidig stemme nei til Salhusvegen – et prosjekt som har vært planlagt lenge, og som vil komme mange fastlandskarmøybuer til gode – i tillegg til mange haugesundere. Er dette virkelig et signal som Nilsen og Grindhaug ønsker å sende ut til de som bor på Norheim? Mange her føler seg jo allerede forbigått av øy-delen av kommunen, når det gjelder ulike økonomiske prioriteringer.

Prosjektet i Salhusvegen går i grove trekk ut på å legge til rette for gående og syklende. Prosjektet starter i Karmøy kommune, og går 2,6 km nordover. Det er for øvrig det eneste prosjektet, blant de nevnte, som har en godkjent reguleringsplan. I Karmøy kommune skal dette prosjektet i tillegg bestå av etablering av en fjerde arm for kollektivtrafikk i Oasen-rundkjøringen, som da skal gå til Salhusvegen – denne delen av prosjektet skal utelukkende dekkes av fylkeskommunale midler, men denne «gulroten» forutsetter imidlertid at hele «prosjekt Salhusvegen» blir realisert.

Samferdselssjef Heinzerling skriver bla. følgende om prosjektet: «Salhusvegen er et prosjekt som i stor grad samsvarer med overordnede planer i regionen. Prosjektet henger sammen med planlagt kollektivtiltak i rundkjøringen mellom E 134 og Fv47 og vil dermed gi en helhetlig løsning for kollektivreisende, gående og syklende.»

Det ironiske – og komiske, får man vel nesten si – med dagens situasjon er åpenbart for alle som har fulgt litt med: Nilsen må nå kjempe for å redde selv mindre sentrumstiltak på Åkra (0+-alternativet) og rundkjøring i Veakrossen, simpelthen fordi samferdselssjefen nemlig kun har foreslått å sette av 60 mill. kr til Åkra/Veakrossen. Dette dreier seg om tiltak som hadde vært gjennomført for mange år siden hvis man i 2012 hadde tatt et nei for nei, da Miljøverndepartement sa tydelig nei til omkjøringsveien. Omkampen om omkjøringsveien har med andre ord kostet Sør-Karmøy dyrt.

Det nytter heller ikke å skyve skylden over på Vegvesenet, slik Nilsen gjorde under formannskapsmøtet på mandag. Nilsen har selv vært medlem av styringsgruppen i mer enn fire år, og han har gjentakende ganger blitt advart av oss om den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken. Selv om han ikke lenger leser våre innlegg, slik han jo har uttalt, så burde han likevel være kjent med den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken. Som medlem av styringsgruppen er det jo Nilsens plikt til selv å sette seg inn i disse forholdene. Å skylde på vegvesenet i denne alvorlige saken, er en altfor enkel «løsning».

Når det gjelder Skudenes (der mange har drømt om en omkjøringsvei), bør Nilsen og Grindhaug kjempe for at de 7 millionene som tidligere har vært avsatt til Austre Karmøyveg, ikke blir fjernet under morgendagens møte. Denne summen bør heller økes betydelig. Dette er den klart korteste vegen for dem som bor i Skudenes, når de skal nordover, og ved å utbedre denne i årene som kommer, vil Skudenes etter hvert få en trygg og rask tilknytning til resten av Haugalandet og Rogaland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags