Økt myrvern er en stor klimaseier for Venstre

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Klimagassutslippene går ned for fjerde året på rad. Venstre gjør jobben. Nå har vi vunnet nok en viktig klimaseier. Myr, som inneholder mye CO₂, blir vernet. Venstre vil øke myrvernet ytterligere. Vi vil forby omdisponering av myrareal til andre formål.

Nylig kom nyheten om at regjeringen innfører forbud mot nydyrking av myr i Norge. Det er en ren Venstre-seier. Venstre presset gjennom forbud av nydyrking av myr i budsjettforhandlingene med Høyre og FrP-regjeringen i 2016. Vi har vært opptatt av myrvern lenge og har satt dette på dagsorden både lokalt og i Stortinget i flere år. Engasjementet har vært sterkt. Derfor feiret vi gjennomslaget som øker vernet om myr med stor glede.

Myr er så mye mer enn et sted du blir våt av å tråkke uti, og et arnested for mygg og klegg. Myra demper flom, lagrer store mengder karbon og gir trekkfugler en rasteplass på vei til og fra sørligere strøk. Myr er spillplass for orrfugl og brushane om våren. En orrfuglleik kan faktisk ha hatt omtrent samme lokalisering på ei myr gjennom hundrevis av år. I tillegg er myr hekkeområde for fugler som rugde, myrsnipe og trane. Mange arter har myra som sitt eneste levested. Flere av disse artene er truet i norsk natur. Et eksempel er orkideen myrflangre. Orkideer forbindes vanligvis med tropiske strøk, men det finnes noen arter i Norge også.

Klimakrisa henger over oss. Vi vet at Norge blir varmere og våtere. Da er det ekstremt viktig at vi tar vare på den beste svampen vi har, nemlig myra. Myra har stor kapasitet til å lagre vann. Torvmoser er faktisk veldig imponerende. De kan holde på vann tilsvarende 10 til 20 ganger sin egen vekt. Dette bidrar til at myra kan dempe eller hindre flom. Naturen kan altså hjelpe oss å hindre at veier og hus utsettes for stor skade.

Myra kan sies å være Norges svar på regnskogen fordi den er så unik. Sammen med skogen vi har nord på jordkloden, er faktisk myr naturtypen som lagrer aller mest karbon. Karbon tilsvarende 300 000 tonn CO₂ kan være lagret i flere meter dyp torv på bare én kvadratkilometer. I de åpne myrene har Bioforsk regnet ut at det er lagret minst 950 millioner tonn karbon. Hvis vi tillater nedbygging av myr, så stanser karbonfangsten opp. Karbonlagre naturen har brukt tusenvis av år på å bygge opp, kan bli ødelagt i løpet av få år. Når vi graver opp myra så begynner den å lekke store mengder karbon, både i form av CO₂ og lystgass.

Myra dekker nesten ti prosent av Norges landareal. Men én tredjedel av myra i Norge er allerede borte. Vi har fjernet myr til jordbruksformål som grøfting, drenering, dyrking og skogplanting. Vi bruker myr til uttak til brensel og torv til hager. Og vi bygger ned myra når vi trenger nye veier eller boliger. Totalt sett har det ført til at myrer og annen våtmark har blitt borte. Det har ført til store klimagassutslipp og tap av naturmangfold.

Med både klimakrise og naturkrise er det viktig at vi tar nødvendige grep for å hindre utviklingen. Klimakrisa gjør det viktigere enn noen gang å ta vare på det biologiske mangfoldet. En artsrik og hel natur tar mindre skade av et varmere klima, enn artsfattig og oppstykket natur. Venstre vil fortsette arbeidet for en mangfoldig natur som er robust nok til å forsikre oss mot klimaendringene. Vi vil verne mer myr.

Asbjørn Eik-Nes, leder Karmøy Venstre

Mette Lothe, leder Haugesund Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken