Økte problemer, levert rett hjem

Christina Babington, leder i Juvente

Christina Babington, leder i Juvente Foto:

Av
DEL

LeserbrevKorona-pandemien har bidratt til at stadig flere av Norges innbyggere får mulighet til å få levert alkoholholdige varer hjem på døra. Juvente er redd for at folkehelsehensyn og oppfølging av alderskontroll nedprioriteres når det gis bevilling for hjemlevering.

Ved å tillate hjemlevering, vil også tilgjengeligheten av alkohol øke, som igjen vil føre til økt bruk og økte skader. Enkelte avdelinger i ølutsalgskjeden Gulating har tredoblet salget, og har etablert hjemkjøring som ny utsalgsform under pandemien. Nettbaserte dagligvareleverandører har økt sin omsetning massivt, også for alkoholholdige varer. I tillegg har mange lokale butikker fått utvidede salgsbevillinger fra kommunene. Når vi vet at rundt 90.000 barn lever i et hjem hvor minst en av foreldrene har utfordringer med alkohol, er det problematisk å tilby alkohol rett på døra. De mest sårbare barna mangler nå også sine vanlige møteplasser og eventuelle hjelpetiltak, noe som forsterker denne sårbarheten. For mange barn og unge som lever med rusutfordringer i hjemmet, vil korona-krisen ha gjort hverdagen enda vanskeligere. Forskning vise at økt tilgjengelighet øker forbruket, og da øker også skadene, både for dem som drikker og for de rundt.

Et av de aller viktigste alkoholpolitiske virkemidlene er alderskontroll. Juvente er bekymret for om man klarer å sikre dette godt nok ved hjemlevering, spesielt nå med alle smittetiltakene. I lang tid før pandemien fikk unge lett kjøpe øl i butikken. Juvente har siden 2007 sendt ungdommer mellom 12 og 16 år inn i dagligvarebutikker for å sjekke alderskontrollen i butikkene. I 2019 utførte vi rett under 1400 kontroller, og i nærmere 20% av tilfellene fikk våre mindreårige kontrollører kjøpe alkohol i butikkene, uten å vise legitimasjon, lyve om alder eller prøve å virke seg eldre enn de er. Vi er redde for at det kan bli enda enklere for mindreårige å kjøpe øl ved hjemkjøring.

Ved hjemlevering er utleveringssituasjonen langt mindre kontrollert. Det er ikke kasser med fysiske meldinger om sjekking av legitimasjon, klistremerker, kolleger og kommunale kontrollører. Under pandemien leveres ofte varer uten fysisk kontakt, og det kraftige behovet for ekstra sjåfører har ført til at mange som leverer varer har lite erfaring med slik utlevering. Juvente får meldinger om at det ofte utleveres alkohol uten legitimasjonskontroll. Vinmonopolet, som generelt sett kommer godt ut i våre kontroller og som generelt har gode rutiner for alderskontroll, valgte å stanse hjemleveringen midlertidig nettopp fordi de ikke kunne garantere god nok alderskontroll. Dette er et tydelig signal om at utleveringen av alkohol ved nettsalg er problematisk.

Juvente mener at endrede salgs- og utleveringsformer for alkohol under pandemien må vurderes opp mot de alkoholpolitiske målsetningene om å redusere det skadelige alkoholkonsumet. Kommunene bør i langt større grad legge helsepolitiske vurderinger til grunn når de gir tillatelser til hjemlevering av alkohol, og utviklingen bør følges tett av helsepolitikerne på Stortinget for å sikre at vi ikke får utilsiktede endringer i alkoholpolitikken. I mellomtiden må alle som driver hjemlevering ta ansvaret som er pålagt gjennom alkoholloven, og sikre at det ikke utleveres alkohol til berusede eller mindreårige. Dugnadsånden bør også inkludere omsorg for barn og unge som sliter med rusproblemer i hjemmet, ikke kun legge til rette for at alkoholnæringen fortsatt skal tjene penger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags