Opplag Fosen - Åpent brev til havnedirektøren i Karmsund Havn

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg er nærmeste nabo til opplagsplassen på Fosen, datter til første grunneier, søster til andre grunneier og mor til nåværende grunneiere. Gjennom 3 generasjoner har jeg altså bivånet prosessen som har foregått med å legge skip i opplag på Fosen. Jeg har i denne prosessen opplevd at det gjennom tidene har kommet påstander og utsagn i pressen som er egnet til å spre usannheter og villedelse over en lav sko.

Etter å ha lest Haugesunds Avis 27. oktober om at Karmsund Havn (KH) vil omgjøre vedtak om landstrøm på Fosen, finner jeg det på tide å imøtekomme noen av disse påstandene. Jeg har derfor en del rettelser og spørsmål jeg gjerne vil stille havnedirektøren i Karmsund Havn:

I avisartikkelen har havnesjefen følgende utsagn:

Sitat: «På det tidspunktet vi ble kontaktet av grunneierne om å få landstrøm, var vi allerede i gang med prosessen og hadde satt av vesentlige investeringsmidler. At det først nå, etter at grunneierne har etterlyst landstrøm...»

Her må jeg bare presisere: Grunneierne har aldri kontaktet KH for å få landstrøm, det er alltid KH som har tatt kontakt vedrørende opplag. Det å kreve at det ikke blir lagt båter i opplag uten landstrøm, slik grunneierne har gjort, er noe helt annet enn å be om landstrøm. Hvilket tidspunkt KH beskriver, er jeg usikker på, men det må vel stamme fra 2009. Da ble det lagt båter i opplag på Fosen, uten at noen tenkte over at landstrømmen var fjernet, før en ble obs på den enorme påkjenningen dette påførte oss som bor her. Den gang var også KH «i gang med» å etablere landstrøm, som de også var i 2017 og nå altså i 2020. Kan jo fristes til å lure på hvor de «vesentlige investeringene» har tatt veien...

I mellomtiden har som kjent nye grunneiere overtatt. Etter at de også opplevde å bli presset, feilinformert og truet med ekspropriasjon fikk de leieavtalen juridisk vurdert. Den leieavtalen som i sin tid ble truet på mine foreldre, viser seg å ikke gi KH alle de rettigheter som de med største selvfølgelighet har påberopt seg oppigjennom tidene.

Derfor vil nåværende grunneiere ikke la seg true til flere avtaler før det juridiske er avklart. Det er dette som KH nå opplever som «lite samarbeidsvilje», - og sånn kan det selvfølgelig også fremstilles. På grunn av denne «manglende samarbeidsviljen» blir altså nåværende grunneiere truet med ekspropriasjon, på samme måte som min far ble truet med ekspropriasjon pga «sin negative holdning» i 1986. Denne «negative holdningen» var bl.a. grunnet i, at han protesterte på at havnevesenet den gang tok seg fram med store tunge redskaper, over hans kulturbeiter og innmark, til pullertene på den mest bekvemme måte, uten å ta hensyn til avlingstap og skader, eller ta notis over hans frustrasjon vedr dette.

Videre i samme setning; .. «framkommer at de likevel ikke ønsker skip i opplag og vil motsette seg dette, vil det dessverre ta lengre tid før landstrøm kommer på plass,» sier havnedirektøren.

At de «likevel» ikke ønsker skip i opplag, høres jo ut som om det er noe grunneierne har ønsket, og så plutselig ombestemt seg. Sannheten er, som havnedirektøren vet, at grunneierne hele tiden både muntlig og skriftlig, har vært tydelig på at de ikke har ønsket skip i opplag, og i verste fall vil ha minst mulig aktivitet og inngrep i eiendom og nærmiljø. Jeg forstår godt at havnedirektøren er en travel mann med en viktig jobb, og at det kan være vanskelig og tidkrevende å sette seg inn i alt som har skjedd i denne saken. Derfor kan jeg hjelpe litt til ved å nevne brev mellom KH og grunneierne datert f.eks 26.07. 2018, 02.02.2019 og 20.04. 2020, hvor dette er svært tydelig beskrevet, i tillegg til et utall telefonsamtaler, samt skriftlig historikk tilbake til avtalens opprinnelse. Grunneierne har blitt fortalt at de ikke har hatt noe valg og levd i den tro at kommunens forvaltningsorgan informerer på et nøytralt og riktig grunnlag for å ivareta alles interesser.

Uttalelsen om at det vil ta lengre tid før landstrøm kommer på plass, høres igjen ut som en trussel. Det gjør også uttalelsen om at dersom det investeres i landstrøm, må det forventes mer eller mindre kontinuerlig opplag.

Nå har det tatt 10 år, hvor mange flere år kan det bli å vente? Og hva skjedde med HK’s « company policy» når det gjelder klimapolitikk? Da det ble kjent i pressen at KH ville ta Karmøy kommunes oppfordring til følge og vedtok å vente med å legge skip i opplag til strøm var på plass, uttalte KH at det ikke var noe de hadde følt seg presset til, men at det var helt i tråd med deres «Company policy».

Jeg undres da over om det er slik at denne policyen kun gjelder et halvt års tid? Gjelder den bare i enkelte distrikt? Hvorfor haster det plutselig sånn med å få landstrøm på Fosen, før andre juridiske saker er avklart, nå når der snart er tomt for skip på Bøvågen? Her har jo KH nylig investert og gjort plass til enda flere skip, ifølge havnedirektørens avisuttalelse i mai i år.

KH har tidligere hevdet at de står fritt til å disponere og sette opp trafokiosk mv på Karmøy kommunes tomt som grenser til grunneiernes eiendom. Det er vanskelig å skjønne at det skal handle om «tekniske vanskeligheter» når en vet at strøm i dag kan føres milesvis i luft, land og vann. På Haugsneset i Tysvær står det trafostasjoner som gir landstrøm til Johan Sverdrup feltet. Dette uten sammenligning , men det frister til å tro at de «tekniske vanskelighetene» i virkeligheten handler om at det koster mer penger å få dette til på «sin egen» tomt.

Grunneierne ble for ett år siden opplyst om at det skulle utarbeides og oversendes en rapport som grunnlag for å sette opp trafo på Karmøy kommunes tomt. Rapporten har aldri blitt oversendt - er den i hele tatt utarbeidet? Er arbeidet «på gang», eller har en innsett at det blir dyrere og dermed ikke aktuelt?

Sitat: «Dagens reguleringsplan er helt klar på at skip kan legges i opplag. «

Området hvor fortøyningspullertene står, er regulert til LNF område, der er ingen regulering for opplag. Er det bevisst provokasjon, eller mangel på informasjon/kunnskap? En av de ting jeg har undret meg over, er at KH kan gå så hardnakket ut og påstå hele eller halve usannheter slik at til og med våre folkevalgte later til å ta alt for god fisk. Nå ser det heldigvis ut som om de har fått litt tid på seg til å finne mer ut av fakta. Ordføreren i Karmøy beskrev selv i sommer at han «hadde fått flere nye interessante opplysninger i saken», slik at han ønsket bruke mer tid på å sette seg inn i den. Slike uttalelser gir oss håp og trygghet.

Sitat: «Vi har ikke opplevd utfordringer i samarbeidet med grunneierne fram til nå, som ikke greit har latt seg løse, sier Gautesen».

Her har vi nok et svært så forskjellig syn på hva som «greit lar seg løse». For mens havnedirektøren tydeligvis synes det er greit å true med ekspropriasjon hver gang grunneiere ikke vil gi fra seg sine rettigheter, oppleves det for oss med avmakt, fortvilelse og frustrasjon. Å få vondt i magen hver gang en finner et brev fra Karmsund Havn i postkassen, som min søster sa det, oppleves slett ikke greit!

Jeg håper det er mangel på kunnskap og ikke bevisst provokasjon som ligger til grunn for denne uttalelsen, og tidligere medieuttalelser der han bla. hevder at det er inngått «en for grunneierne økonomisk gunstige avtale». For jeg undres om det virkelig er slik at havnedirektøren synes en engangssum på 25000,- kr for ødeleggelse av 400 meter strandlinje for å sette opp trafokiosk m.m, samt godtgjørelse på 100 - 500 kr PR båt PR mnd i de månedene de ligger i opplag, er en gunstig økonomisk avtale? Godtgjørelsen skal bla. dekke fortøyning mot oppsatte pullerter, bruk av landingsbrygge, bruk av vei mellom hovedvei og landingsbrygge, bruk av snuplass, oppstillingsareal for renovasjonscontainere, reduserte bruksmuligheter for evt. annen virksomhet/ aktivitet som faller naturlig under opplag på egen eiendom, m.v. Ville havnedirektøren selv godtatt dette på sin eiendom og sagt han hadde en gunstig økonomisk avtale?

Havnedirektøren gjentar stadig vekk i media, at han «forholder seg til den juridiske avtalen». Dette undres jeg over hver gang. For som nevnt over, har grunneierne fått en juridisk gjennomgang av leieavtalen, og på bakgrunn av denne vurderingen er avtalen sagt opp. Jeg vet at KH har mottatt oppsigelsen og regner derfor med at direktøren er informert?

Det er nok nå havnedirektør. Avtalen var ikke uoppsigelig. Du har mottatt oppsigelse og forbud mot all aktivitet på Jektavik gård på Fosen. Gi oss fred nå!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken