MDG vil ha vern av viktig matjord på Fagerheim

Bilde tatt nylig på Fagerheim. Flere ønsker tydeligvis å bevare Haugesunds største sammenhengende område med matjord.

Bilde tatt nylig på Fagerheim. Flere ønsker tydeligvis å bevare Haugesunds største sammenhengende område med matjord. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Når andregangsbehandling av områderegulering på Fagerheim skal opp i bystyret denne uken, vil Miljøpartiet De Grønne gå mot forslaget og be om at matjorden omreguleres til vernet LNF-område.

DEL

Leserbrev- Vi håper flere i bystyret ser alvoret i å bevare et så grunnleggende viktig kriterie for å kunne være selvforsynt med mat. Å legge ned det lille matjord vi har, er det samme som å frarøve de neste generasjoner muligheten til å kunne dyrke mat.

Det har tatt naturen tusenvis av år å lage god matjord som vi kan dyrke mat i. Den skaper det viktige grunnlaget for bosetting, arbeidsplasser og matsikkerhet. I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i, og så lite som 1 prosent av landet er egnet til dyrking av matkorn. Likevel fortsetter vi å legge den viktige matjorden under asfalt, boliger, kjøpesentre og kunstgressbaner. I snitt lar kommunene 6000 mål matjord forsvinne hvert eneste år. Det er katastrofalt. Derfor har Miljøpartiet De Grønne jobbet for en ny jordvernpolitikk i Norge.

Nylig fremmet MDG 7 forslag på Stortinget for å redde matjorden. Vi ønsket blant annet å gi matjord nasjonal beskyttelse ved å flytte ansvaret for matjorden fra kommunen til staten. Vi ville lage en ny lovhjemmel som gjør det mulig å gi matjord varig vern, og vi forslo å stramme inn kravene for å kunne gi dispensasjon til å bygge ned matjord. Dessverre ble samtlige forslag stemt ned av KrF, Sp, Ap, FrP, V og H. Derfor ønsker vi å ta kampen for matjorden lokalt i Haugesund kommune.

For MDG i Haugesund er vern av matjord et viktig verdispørsmål. Solidaritet med fremtidige generasjoner er kjernen i vår politikk. Vi kan ikke fortsette å frarøve våre barnebarn og de som skal leve her etter oss, muligheten til å dyrke mat, kun av hensyn til kortsiktig inntjening for utbyggere og kommunene. Vi vet at vi mennesker kommer til å trenge mer mat i fremtiden. FN har beregnet at den globale matproduksjonen må økes med 70 prosent, for å sikre verdens befolkning nok mat innen 2050. Det betyr at vi også i mye større grad må være selvforsynt med mat. Og hva med matsikkerheten i Norge og lokalt ved katastrofer eller krig? Fordi vi i Norge og Haugesund langt fra er selvforsynt med den maten vi trenger, vil det kunne få katastrofale følger å legge ned så store arealer med dyrkbar jord.

Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, når saken igjen skal opp i Bystyret denne uken. Vi vil derfor be om at området med matjord på Fagerheim omreguleres til LNF-område ved ny rullering av kommuneplanens arealdel. Fagerheim er nemlig det største sammenhengende området med dyrket jord i kommunen, som samlet er 10% av all matjord i kommunen. Med andre ord har vi lite matjord, også i Haugesund. Vi mener Haugesund kommune må ta hensyn til de nasjonale føringer for vern av matjord, og samtidig tenke mer langsiktig i forhold til matsikkerhet. Eventuell flytting av matjord har store økonomiske og miljømessige konsekvenser, og er ikke noe likestilt alternativ, men heller en måte å «pynte» på at man legger ned matjord.

For hvert mål matjord vi legger ned i vår kommune, vil grunnlag for matsikkerheten til de neste generasjoner bli litt dårligere. Derfor trenger vi en ny og tøffere matjordpolitikk - både i Norge og i Haugesund. Fylkesmannens høringsuttalelse til kommuneplan fra 2005 fra 9.11.05, er forsatt like aktuell, hvor det: «vurderes å være nødvendig å minne om premisset for at arealene i sin tid ble frigitt, og det er fortsatt ikke for sent å vurdere arealene på ny, da de har vært godt drevet helt frem til i dag. Det gjøres videre oppmerksom på at Haugesund kommune har svært få sammenhengende gode arealer til matproduksjon».

La oss tenke matsikkerhet og langsiktig på de som skal leve her etter oss - og ta vare på det lille matjord vi har. Når den først er lagt ned, får vi den ikke tilbake.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags