I Norge har vi forholdstallsvalg.

I et demokrati sikrer dette at mindretallets stemmer blir tellende og representerte i den avgjørende forsamling, hos oss vårt Storting.

Det er mindretallspartier som KrF som har glede av denne ordningen, og som derfor tydelig skulle hegne om den ... en grunnplanke i vårt demokrati.

Men i KrF Rogaland igår gikk det galt.

Ved avstemming der var det et flertall på 2/3 og et mindretall på 1/3 ved retningsvalget.

Og så bestemte flertallet at der ikke skulle velges representanter til den avgjørende forsamling etter forholdstallvalg, men etter flertallsvalg. - Et soleklart brudd på den ordningen som KrF selv nyter godt av. - Flertallet valgte inn 15 av 16 delegater, dvs 94%. Mindretallet fikk 1, dvs 6%.

Slikt flertallsvalg er ukjent hos oss, men praktiseres i England.

Noen kaller det "flertallstyranni" der vinneren tar alt.

Uansett er det respektløst overfor mindretallet, noe som forsterkes i dette tilfellet av bildene fra valget der flertallet jubler og smiler.

Det er oppsiktsvekkende at en politisk partigruppering velger en representasjonsordning MOTSATT av norsk praksis, spesielt siden partiet er avhengig av vår etablerte ordning med forholdstallsvalg.

Her var det ikke mye respekt for grunnleggende prinsipper, men mer en ren maktdemonstrasjon.

Og ikke så lite kynisme.

Det inntrykket forsterkes av grepet der en nestformann bak ryggen på formannen sonderer Erna offentlig om utvalgte områder ... og det FØR partiet i det hele tatt har begynt med forhandlinger.

KrF-aktørene må besinne seg og finne tilbake til en annen ryddighet enn den mange praktiserer nå.

Skudeneshavn, 21. oktober 2018

Jan Marton Jensen