Kan vi akseptere at skolene har forskjellige betingelser?

Av
DEL

LeserbrevUndertegnede har ved flere anledninger både i media og ellers påpekt at det er meget uheldig at vi har store forskjeller skolene i mellom når det gjelder faglige resultater. Å utjevne disse forskjellene er noe som både politikere, foreldre og fagpersonell er opptatt av. Dette jobbes det med internt i kommunen og vil være en viktig sak i neste periode, uansett hvem som har flertall i bystyret i neste periode.

Men vi ser også at der er store forskjeller når det gjelder fysiske forhold. Dette er lett synlig, også forholdsvis lett å gjøre noe med hvis en bevilger penger til å rette opp i forholdene. Er det akseptabelt at en skole har ypperlige forhold når det gjelder skolekjøkken og kroppsøvingssal, mens andre har elendige forhold. For si det på en annen måte. Er det akseptabelt at en skole har et skolekjøkken med diverse utstyr mer eller mindre pakket inn i et skap, mens andre skoler har et flott kjøkken.

Dette har vært diskutert i oppvekststyret og Høyre har fremmet følgende oversendelsesforslag som hele oppvekststyre står bak.

«Oppvekststyre ber rådmannen utarbeide en sak for hva standard for Haugesundsskolen skal være. Med det menes både ute og inne areal. Dette kan f.eks. være klasseroms areal pr. elev, kvalitet på kroppsøvingssaler, musikkrom, muligheter for uteaktiviteter i friminutt, bruk av fagrom og hvilke fagrom en skole skal ha osv. Oppvekststyret vil at dette skal være en grundig gjennomgått sak hvor flere etater i kommunen trekkes inn. Ferdig utarbeidet plan skal fremlegges oppvekststyre, formannskap og bystyre til godkjenning.»

Noen endelig definisjon av hvilke minimumskrav vi skal ha for Haugesundsskolen er enda ikke fremlagt politikerne, men vi håper at dette vil komme i neste periode.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags