Hvorfor er det forskjeller mellom skolene i Haugesund?

Av
DEL

LeserbrevDette er utvilsomt et vanskelig spørsmål å svare konkret på. Men vi registrerer at noen skoler scorer betraktelig bedre på nasjonale prøver enn andre (engelsk, norsk og matematikk) Dette er en situasjon som vi ikke ønsker. Vi ønsker ikke A og B skoler i Haugesund. Vi kan foreslå mange alternative forslag til hvorfor det er slik, som undervisningsmiljø, lærertetthet, kompetanse, fysiske forhold osv. Men utgangspunktet må være at når vi finner såpass store forskjeller f.eks. vedrørende leseferdigheter så må vi gjøre noe med det. Vi må gi rektorene rammer som gjør at de blir i stand til å løse de utfordringene de har på den enkelte skolen. Hvis vi sammenligner hva vi bruker på hver enkelt elev i Haugesund i 2014 med 2018 så ser vi i følge den nasjonale skolebidragsrapporten at vi bruker kr. 4500,- mindre pr. elev. Det utgjør ca. 19 millioner kroner mindre, hvis vi kan stole på disse tallene, totalt for Haugesund kommune. Samtidig ser jeg også at uansett hvem som har flertall neste periode så vil kommunen totalt bli tvunget til å måtte jobbe innenfor strenge økonomiske rammer og av den grunn sannsynligvis ikke kunne bruke de ressursene på skole som en egentlig ønsker.

Det er interessant å lese i rapporten fra levekårsundersøkelsen for Haugesund følgende: «Statistisk sett er det nær sammenheng mellom barns sosioøkonomiske bakgrunn, skoleprestasjoner og utdanningskarrierer. Sosioøkonomiske forskjeller i skoleprestasjoner viser seg tidlig i livsløpet og øker i løpet av grunnopplæringen.»

Tidlig innsats, observere og gjøre tiltak er viktig for å endre på disse forskjellene. Dette har vi i Høyre diskutert internt, om det kan være mulig å utjevne ulikheter med tiltak for eksempel gjennom fordeling av ressurser til skolene. I dag har vi en ressursfordelingsmodell som ikke tar hensyn til de sosioøkonomiske forhold.

Skoler med større sosioøkonomiske utfordringer bør av den grunn få tilført ressurser slik at de får mulighet til å sette inn utjevnende tiltak for å forhindre forskjeller som oppstår imellom skolene i kommunen.

En rekke tiltak som vi kan benytte oss av koster ikke penger. Våre rektorer er flinke til å benytte seg av slike tiltak, men noen ganger er vi nødt til å øke f.eks. lærertettheten for å løse de utfordringene en har. Det vil være en god investering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags