Prinsippvedtak mot vindturbiner i Karmøy

området ved tysvær vindkraftverk

området ved tysvær vindkraftverk Foto:

Av
DEL

LeserbrevKarmøy SV sto steilt og fikk med Karmøylista på et prinsippvedtak mot vindkraft i siste kommunestyremøte i Karmøy før sommeren. Årsaken bak dette er den pågående heftige debatten om vindkraftverk i Norge, de tragiske vedtakene i vår nabokommune, Tysvær og ikke minst den kunnskap som etterhvert viser seg rundt vindkraftverk.

Vi kan ikke sitte på gjerdet når vi vet utbyggere lurer i heiene våre, tett observert av hubro og andre sjeldne slektninger.

Resultatet av dette ble:

«Vindkraftutbygging som gir store inngrep i Karmøy-naturen kan ha store miljø og samfunnsmessige negative konsekvenser. Kommunestyret støtter Stortingets arbeid med å styrke den lokale forankring og innflytelse over konsesjonsbehandlingen, gjerne slik at denne hjemles i Plan- og bygningsloven. Karmøy kommunestyre vil derfor ikke åpne for utbygging av vindparker på land i Karmøy på nåværende tidspunkt.

Det må presiseres at SV og Karmøylista ønsket å fjerne «nåværende tidspunkt», noe som vi mener er et noe vagt forslag.

Men vi er tydelige på at vi ikke ønsker vindkraft på Karmøy!

Kommunestyret har gjort vedtak om at Karmøy kommune skal si nei til vindkraft på land, det er vi veldig takknemlige for.

Utbyggere og grunneiere som ønsker å fremme sak om vindkraft i Karmøy bør gjøres kjent med kommunen sitt syn. Karmøy kommune bør framover være positiv til et interkommunalt politisk arbeid for å arbeide aktivt for å snu nasjonal politikk på vindkraftområdet med mål om at kommuner kan stanse utbygging av vindparker som har endret MTA (miljø, transport og anleggsplan) – plan der konsesjon er gitt og i de tilfeller der MTA ikke er utarbeidet.

SV mener det er på høy tid at konsekvensutredninger i forbindelse med vindmølleprosjekter skal skje etter reglene i Plan- og bygningsloven i stedet for etter Energiloven, og vil oppfordre til at en i et interkommunalt politisk arbeid arbeider for å oppnå dette.
Karmøy kommune skal være en kommune som tar miljø, naturmangfold, biologisk mangfold og livskvalitet på alvor, en kan ikke rasere natur ved å ta vare på klima da en har gode alternativ.

Vår kommune er for verdifull til at slike vindparker skal få etablert seg, med usikre tall både av hvor stabil strøm de leverer, økonomisk og all forurensningene med turbinene. Det ble også vist til at Karmøyheiene er nedslagsfelt for alt drikkevann for kommunens 42.000 innbyggere. I tillegg er det nedslagsfelt for prosessvann for Norsk Hydro.

Karmøy kommune kan ikke akseptere tiltak med vindmøller i Karmøyheiene som kan medføre øket aktivitet og fare for å forurense kommunens vannkilder.»

Ja til en framoverlent kommune som er viktig for mange, og vi må tenke mange generasjoner fram- hurra for et godt vedtak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags