Regjeringen har sviktet barn og unge

Kjell Inge Bråtveit.

Kjell Inge Bråtveit. Foto:

Av
DEL

Leserbrev12. mars stengte Norge ned. Regjeringen og alle oss andre lyttet til de helsefaglige rådene fra helsemyndighetene, både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Blant de mest kontroversielle tiltakene denne regjeringen kom med var å stenge skolene og nekte hytteeierne å frekventere hyttene sine.
Hytteforbudet var en fillesak i det store bildet, men grunnen til folks irritasjon var at det ikke var forankret hos helsemyndighetene.

I en periode, kanskje ennå, tror jeg vår alles kjære assisterende, fungerende Espen Nakstad kunne fått oss til å gjøre nesten hva som helst.

Med en voldsom faglig integritet og stoisk ro har han gitt oss solide doser kunnskap om smittevern og viktigheten av at alle må følge tiltakene.
Alle innbyggerne i Norge har deltatt i denne dugnaden som det har blitt kalt.

Alle har forstått alvoret i situasjonen og media har vært flinke til å informere oss om det som har skjedd i landet. Media har også fortalt oss om alvoret ved å dra frem historier om friske mennesker som har blitt smittet og dødd av viruset. Det betyr at vi virkelig må ta dette på alvor. I ettertid vil det komme mange debatter om hvor godt forberedt Norge har vært på denne pandemien.

Mangel på respiratorer, nedbygging av helsevesenet, mangel på smittevernsutstyr, mangel på kornlager osv vil nok prege mediene det neste året. Dette er tross alt en krise som WHO varslet allerede i 2011. Hva har myndighetene gjort sett i lys av disse advarslene som WHO kom med?

Regjeringen har hele tiden sagt at de vil gjøre tiltak i tråd med helsefaglige råd. Ja, mon det?

Det er her jeg mener regjeringen har sviktet barn og unge. Barneombudet og andre fagpersoner har fra dag en advart oss om alvoret som ligger i det å stenge ned skoler og barnehager.

De mest sårbare barna er de som har fått lide mest under denne nedstengingen. Det kan være barn på institusjoner, barn som opplever vold, rus og psykisk ustabile foreldre osv.

For mange barn har de mistet den viktigste arenaen sin for sosialt fellesskap, den gode relasjonen med læreren sin, tilhørigheten og inkluderingen de har følt til skolen og barnehagen sin, de har rett og slett mistet litt av seg selv når de ikke får gå på skolen lenger.
Å utjevne sosiale forskjeller er et av skolens mange mandat.

Ved å ha hjemmeskole øker forskjellene ytterligere mellom elevene. Det er selvfølgelig læreren som skal drive opplæringen i det digitale klasserommet, men det blir allikevel mye opp til foreldrene å hjelpe barna sine i skolearbeidet.

Som en av mødrene som ble intervjuet i nyhetsmorgen sa:"Jeg er ikke så skoleflink, det har vært krevende for meg å følge opp barna. Jeg føler ikke at jeg strekker til". Mange har følt det slik.
Å lære i fellesskap, å samhandle i fellesskap og å ha struktur i livet sitt forsvinner for mange barn og unge.
For ungdom i videregående skole, spesielt på yrkesfag, mister den praktiske delen av opplæringen sin.

Ungdommene som velger yrkesfag velger ofte yrkesfag fordi de er lei av teori og ønsker flere praktiske fag. Opplæringen i de praktiske fagene forsvinner i stor grad og teorien, som de er svært leie av, får økt fokus. Dette blir en belastning for elevene og det forsvinner mye motivasjon i dette.
Å stenge ned skolene var IKKE et helsefaglig råd.

Det var IKKE kunnskapsbasert! Det var regjeringen som sugde dette fra eget bryst og det har fått fatale følger for alt for mange barn og unge.

Hva vil regjeringen nå komme med som skal kompensere for dette sviket de har gjort mot barn og unge? Vi har hørt Kjell Ingolf Ropstad snakke om disse barna men ingenting har skjedd. For meg virker han totalt handlingslammet i sin funksjon som barne og familieminister.
Skolene og barnehagene skulle aldri ha vært stengt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags