Samferdsel: Hva nå, Karmøy?

Sittende kommunestyre i Karmøy.

Sittende kommunestyre i Karmøy. Foto:

Av
DEL

LeserbrevTirsdag 5. mai 2020 ble det klart at omkjøringsveien skrotes i Haugalandspakken. Et langvarig og omstridt vegprosjekt har fått sin slutt. Det er umulig å finansiere prosjektet.

Karmøy og resten av kommunene på Haugalandet skal nå, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og staten, legge planer for det framtidige vegnettet i regionen, i og med at Haugalandspakken utløper sommeren 2023.

I dette arbeidet ligger det sterke statlige føringer for planlegging: Statlige planretningslinjer for samordnet bosted-, areal og transportplanlegging, Nasjonal transportplan, og Regionalplan for areal og transport på Haugalandet.
Felles for alle disse planene er at fylke og kommuner skal planlegge slik at bilbruken blir redusert, og at styrking av kollektivtransport, sykkel og gange skal prioriteres.

Om Haugalandet skal kunne få på plass en ny felles bompengepakke, må prosjektene som legges til grunn for søknaden bidra til å redusere personbiltrafikk og styrke kollektiv, sykkel og gange.

I dette ligger det også en gulrot fra staten: Jo mer prosjektene tilfredsstiller disse kravene, jo større statlige tilskudd får pakkene. Altså vil en byvekstavtale føre til langt mindre bompengeinnkrevinger på Haugalandet.

I sine plandokumenter har Karmøy, sammen med de andre kommunene på Haugalandet, allerede tilsluttet seg å jobbe for å få ned personbiltrafikken i en framtidig bompengepakke, gjennom en såkalt by- og tettstedspakke, som er en variant av en byvekstavtale.

Og der står det klart og tydelig: «Vedtakene i alle kommunene må være likelydende (i praksis et krav fra Samferdselsdepartementet), og kommunene må ikke stille egne vilkår i vedtakene.»

Altså: Karmøy har, sammen med Haugalandet for øvrig, inngått en prinsippavtale om å jobbe for tiltak som reduserer personbiltrafikken, og skal Haugalandet få lov til å opprette en ny bompengepakke, må alle kommunene på Haugalandet felle vedtak om felles retningslinjer – vedtak som er i tråd med de nevnte statlige retningslinjer for styrking av kollektivtransport, sykkel og gange.

Derfor må Karmøys politikere nå tenke seg godt om: Grunnen til at prosjekter som Åkra sør-Veakrossen og Veakrossen-Helganes hele tiden stoppes av kontrollorganene, er at de ikke tilfredsstiller de statlige føringene nevnt ovenfor. Fylkesmannen har gang på gang påpekt at Karmøys vegprosjekter nærmest har en total mangel på oppfylling av nasjonale- og regionale mål om reduksjon i biltrafikken og tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange (i tillegg til en rekke konflikter miljølovverket).

Så nå har Karmøy valget: Planlegge videre for en evig kamp med Fylkesmannen, eller føye seg etter nasjonale og regionale mål for utvikling av vegnettet. Kun i sistnevnte valgmulighet vil vi få samferdselsutvikling på Karmøy.
Kommunene på Haugalandet må nå finne sammen og legge felles planer i tråd med nasjonale føringer, for noe kommunalt sololøp blir det ikke anledning til i en framtidig bompengepakke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags