Kortere avstander vil gi store muligheter

Av
DEL

LeserbrevMed store planlagte og vedtatte samferdselsprosjekter på E39 ser vi konturene av en ny storregion i Rogaland, med et felles bo og arbeidsmarked i aksen mellom Haugesund og Stavanger/Sandnes. Avstand og reisetid vil være avgjørende for hvilke steder som kan oppleve vekst, og hvem som risikerer stagnasjon. Hvilken rolle vil Karmøy ta i den nye stor-regionen?

Vi må få ned reisetiden til de større byene og næringsparkene, og dermed sikre en god tilgang til et større og mer variert arbeidsmarked, et større kulturtilbud og et større nedslagsfelt for våre lokale bedrifter. Med 90 km/t vil det bare ta 15 minutter fra Åkrehamn til Haugesund, og omtrent 40 minutter til Stavanger. Men dette krever naturligvis nye og fremtidsrettede veier, fra Skudenes i sør til Norheim i nord. 

Nå står kampen om den såkalte omkjøringsveien, en viktig del av den nye hovedveien. Med den nye veien vil det være naturlig å konsentrere boligmassen i Åkrehamn rundt en fremtidig hovedbusstasjon sentralt i byen. En ekspressbuss med relativt høy hastighet i fast rute fra Skudenes og Åkrehamn via Eide/Bygnes til t-forbindelsen og videre til henholdsvis Haugesund og Stavanger. Legg gjerne til rette for at en av filene etterhvert blir forbeholdt bussen, slik at reisetiden ikke påvirkes av rushtrafikk. Internt i tettstedene kan vi ha mindre, førerløse busser i fleksibel rute som bestilles på app, slik vi ser i Sauda. Disse kan også mate folk inn til busstasjonene. Dette vil bidra til at stadig flere i Åkra-sonen vil bosette seg tettere rundt hovedbusstasjonen, som igjen vil gjøre byens befolkning mindre avhengig av bilen og dermed redusere interntrafikken. Med økt konsentrasjon i sentrum kan det legge grunnlaget for flere serveringssteder, butikker og samlingssteder. Det vil også gjøre boligområdene langs dagens Fv47 på Sevland og Ådland mer tilrettelagt for fotgjengere, syklister og andre myke trafikanter. Altså et triveligere samfunn på vestsiden av Karmøy.

Den nye omkjøringsveien/hovedveien er både nødvendig og fremtidsrettet. Vi bør se den i sammenheng med øvrig infrastruktur, slik at vi kobler oss tettere på nasjonale hovedfartsveier som E39 og E134, og dermed plassere oss mer sentralt i et fremtidig vekstområde. Rask og trygg fremkommelighet vil være en forutsetning fremover. Da hjelper det fint lite å havne i bakevja med 50km/t, rundkjøringer og lekende barn langs hovedveien. Alternativet til motstanderne av veien er den såkalte Åkrapakken, med nye veier internt mellom områdene i Åkra og Sevland. Dette vil naturligvis ha en positiv effekt på deler av interntrafikken, men det vil ikke gjøre sør og vestsiden mer tilgjengelig. 

Attraktive områder i vekst har nemlig en ting til felles, de er sentrale. Fordi tilgjengelighet, avstand og tid faktisk betyr noe. Karmøy må fremover og ta sin plass i den nye storregionen. Da må vi tenke visjonært fremfor status quo.

Arild Fagerland

Gründer og tidligere ungdomspolitiker i Karmøy og Rogaland.

Oslo/Sevlandsvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags