Det må tenkes nytt om skatt

Denne ytringen ble sendt til NoCeT (Norwegian Center for Taxation) ved NHH 1. august 2018 med ønske om at man der bidro til å få fram en Fair Tax- ordning tilsvarende det man har i UK. Med NoCeT har Norge en mulighet til å bli en viktig premissgiver internasjonalt innen skatteforskning og samfunnsansvar. Da må norske bedrifter vise vei og bli fyrlys innen området.   Tar de utfordringen?   Kilde for Fair Tax logo: Wikipedia

Denne ytringen ble sendt til NoCeT (Norwegian Center for Taxation) ved NHH 1. august 2018 med ønske om at man der bidro til å få fram en Fair Tax- ordning tilsvarende det man har i UK. Med NoCeT har Norge en mulighet til å bli en viktig premissgiver internasjonalt innen skatteforskning og samfunnsansvar. Da må norske bedrifter vise vei og bli fyrlys innen området. Tar de utfordringen? Kilde for Fair Tax logo: Wikipedia Foto:

Av
DEL

LeserbrevSkatt er bidrag til basisgoder i et samfunn.

Til utdannelse, helse, offentlige tjenester og infrastruktur.

Derfor skattlegges lønn, bedrifters overskudd, og verdier.

Men nå angripes skattefundamentet ved at noen internasjonale bedrifters overskudd sluses til skatteparadiser der de nesten ikke betaler skatt og bidrar til samfunnets tjenester.

Derfor må det tenkes nytt om skatt.

Mer fokus må det bli på skatteunndragere.

Og skattemoral må forbli et fokusområde, spesielt for bedrifter.

Panama Papers osv har avslørt etikkmangelen i så å si alle store banker og hos rådgivere.

Og i Norge er vi kommet så langt at både Statoil og Statkraft nå er straffelignet med milliardbeløp for selskapskonstruksjoner i Belgia for å redusere skatt i Norge av sine overskudd.

Norge må derfor være et foregangsland.

Skatt for å opprettholde velferdsstaten Norge må være et alment og offentlig tema.

Norge må følge 3 veier mot målet:

1) Mer bruk av kildeskatt ... skatt der omsetning skjer og inntekter oppnås

2) Tvungen åpenhet om eierskap i skatteparadiser

3) Fair Tax Mark ... selvangivelse av bedrifters skattemoral


I prosessen må både fagfolk og politikere komme høyt på banen.

Alle politiske partier må ha dette som tema i sine programmer.

Og faginstitusjoner som NHH og BI må bidra tydelig.

Og ikke minst NHO, representerende bedriftene, må vise lederskap, og ikke bare være på kapitaleiernes side.


Det grunnleggende er at skattlegging oppfattes rettferdig og rimelig.

Ellers forsvinner fundamentet for den norske modellen.

Med en god hjemmelekse i Norge kan også våre politikere komme tydeligere på banen internasjonalt.

For dette er et tema det bør samarbeides om over landegrensene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags