Store drømmer og like muligheter

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Norge er vi så heldige at alle får utdanning, men alle deltar ikke på samme måte. Bufdir vil nå starte et samarbeid med norske kommuner for sikre barn og unge med nedsatt funksjonsevne like rettigheter og like muligheter.

Denne høsten er det mange barn og unge som møter spente og forventningsfulle opp til første skoledag. Men alle får ikke de samme mulighetene til å være sammen med klassekameratene sine.

Ny forskning dokumenterer at barn med nedsatt funksjonsevne deltar mindre i skoleaktiviteter og ordinær undervisning enn andre barn. Manglende inkludering i undervisning og i friminuttene påvirker også deltakelse og sosialisering med venner utenfor skoletid.

Blant unge voksne med nedsatt funksjonsevne er andelen som tar høyere utdanning klart lavere enn i befolkningen for øvrig. I praksis betyr dette at dersom du drømmer om å bli lærer og har nedsatt funksjonsevne, har du mindre sannsynlighet for å kunne oppfylle denne drømmen bare på grunn av dette. Samtidig vet vi at personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

Dette er en likestillingsutfordring som fører til at samfunnet går glipp av viktig kompetanse og ressurser. Derfor er det viktig at vi lager et lokalmiljø hvor alle kan delta og også får like muligheter.

FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge har forpliktet seg til, skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre at alle kan delta i samfunnet og gir god veiledning i hva som må til for å få til likestilling i praksis.

Dette betyr at personer med funksjonsnedsettelse ikke skal være underlagt andre personers omsorg og formynderi, men være selvstendige og likestilte. I praksis kan dette være at alle elever rett og slett kan bruke skolebygget som alle andre elever og at de får en inkluderende opplæring.

Bufdir har fått i oppdrag å øke kommunenes kunnskap og bruk av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har startet samarbeid med 4 fylkesmannsembeter som skal bistå oss i arbeidet og veilede kommunene underlagt seg. I 2020 skal vi lage opplæringsmateriell til rettighetene knyttet til skole og retten til å leve et selvstendig liv. Her skal vi informere om hva rettighetene i konvensjonen betyr og gi praktiske eksempler på bruken av den. Dette håper vi skal gjøre det lettere for kommunene å bruke konvensjonen. Vi er opptatt av dette skal være nyttig for kommunene.

Fylkesmannsembetene vi samarbeider med har derfor invitert inn utvalgte kommuner. Vi ser fram til samarbeidet med kommunene om dette viktige arbeidet

Målet er at alle – også de med nedsatt funksjonsevne – stiller på skolen i disse dager med store drømmer, men også like store muligheter for å nå dem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken