SV ber om gransking av Haugalandspakken

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.SVs stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk har levert inn spørsmål med krav om gransking av Haugalandspakken til samferdselsministeren.

SV var på et tidspunkt det eneste partiet i kommunestyret i Karmøy som var mot omkjøringsveien. Vi mener at en må særlig se på Statens vegvesen sin rolle, alle overskridelser og ikke minst styringsgruppens håndtering av denne saken. Vi har hele tiden vært kritiske i forhold til økonomi, naturvern, jordvern og bruken av bompenger.

Her er spørsmålet fra Solfrid Lerbrekk med begrunnelse:

Spørsmål:

Det har vært et betydelig misforhold mellom planlagte prosjekter i Haugalandspakken og de prosjektene som har blitt realisert. Det er problematisk at mye bompenger har gått med til å planlegge prosjekter som av økonomiske årsaker ikke har blitt realiserte. Ny bompengepakke på Haugalandet er nå under planlegging, og en snarlig gransking er nødvendig for å kunne lære av feilene som har blitt gjort.

Vil statsråden sette i gang en gransking av Haugalandspakken, slik at man unngår å gjøre de samme feilene en gang til?

Begrunnelse:

Haugalandspakken har vært preget av et ekstremt misforhold mellom presentert prosjektportefølje og hvilke prosjekter som det har vært penger til å gjennomføre. Som en følge av dette misforholdet har Haugalandspakkens portefølje blitt slanket i flere omganger siden starten i 2008. Prosjekter som trolig ville ha kostet mange milliarder kroner å gjennomføre, har etter hvert blitt fjernet fra porteføljen – i takt med at de prioriterte prosjektene har blitt bygget eller fått mer realistiske kostnadsanslag.

Planleggingen av ny bompengepakke på Haugalandet er nå i full gang, med forventet oppstart fra 2023. For å kunne lære av tidligere feil, vil det være avgjørende både for kommuner, fylkeskommune og Stortinget å vite hvorfor styringen med Haugalandspakken bar så galt av sted. Mange mener derfor at Haugalandspakkens styring nå bør granskes så fort som mulig. En slik gransking bør blant annet prøve å finne ut hvorfor prosjektenes kostnadsanslag ofte har vært urealistisk lave. Det er også viktig at man får brakt på det rene hvor mange millioner kroner som har blitt brukt til å planlegge prosjekter som ikke vil bli gjennomførte.

Omkjøringsveien Åkra sør-Veakrossen på Karmøy er ett av prosjektene som det nå ikke er penger til å gjennomføre. Bare til å planlegge dette prosjektet kan det ha gått med mer enn 100 millioner kr. Regningen her har blitt særlig stor, siden man her ikke har nøyd seg med å detaljregulere prosjektet – man også betalt for en detaljert byggeplan. Dette til tross for at det ikke er penger til å realisere prosjektet.

For sammenligning blir det tatt inn ca. 200 millioner kroner i bompenger hvert år på Haugalandet. Man kan altså risikere at kanskje så mye som et helt år med innkreving har gått med til å planlegge prosjekter som det ikke penger til å gjennomføre. Dette forholdet må belyses så grundig som mulig, slik at man kan forhindre at slikt skjer igjen. Bompenger er som kjent svært avhengig av legitimitet i befolkningen – men styringen av Haugalandspakken har trolig bidratt til det motsatte.

SV håper at statsråden tar situasjonen i Haugalandspakken på alvor, og derfor setter i gang en ekstern gransking av bompengepakken.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken