Tillit til skuffet næringssjef?

Fra The Viking Planet i Oslo.

Fra The Viking Planet i Oslo. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet handler om Viking Planet. Et helkommersielt selskap som skal formidle vår vikinghistorie på en ny måte i opplevelsessenter som etableres rundt om i landet - og i utlandet. De er organisert med mor- og datterselskaper, hvor hver lokasjon blir et eget datterselskap hvor kommunene i regionen det etableres inviteres inn på eiersiden. Eller, rettere sagt, selskapet krever kommunal medfinansiering for at de skal etablere seg. Det er spesielt.

Jeg synes et slikt opplevelsessenter er fristende og det hadde vært artig og hatt et i Haugesund. Det kunne sikkert vært interessant både for fastboende og tilreisende, men den store troen på at dette vil være et trekkplaster for turister har jeg ikke. Senteret blir ikke på noe vis unikt siden det skal etableres i mange byer i inn- og utland. Det vil til slutt være like eksotisk som Burger King eller McDonalds, som før kun var å finne i de store byene men som nå også er etablert i mindre sentrumsområder.

For å forstå historien om Viking Planet, og den mistilliten lokalpolitikere kan ha til prosjektet, må en spole litt tilbake. Da opplevelsessenteret var på skissestadiet ble formannskapet i Haugesund orientert. Men selv om mange av oss ble imponert over konseptet, og kunne tenkt oss et slikt senter i Haugesund, så var tilbakemeldingen at dette nok ikke var noe kommunen ville være medeier i. Kommunen skal være tilrettelegger for det private næringslivet. Ikke eier av det.

Dette signalet ble fanget opp av miljøet som vil etablere Viking Planet og Haugesund kommune fikk derfor ingen forespørsel om å kjøpe aksjer i selskapet.

I stedet kom det en annen sak til politisk behandling – "Etablering av regionalt reiselivsfond". I saken ble det vist til regional reiselivsstrategi og at fondet skulle være et operativt verktøy for å nå målene i strategien. Samtidig kom det frem at fondet, som skulle organiseres som et aksjeselskap, ble opprettet for å kjøpe seg inn i Viking Planet på vegne av eierkommunene.

Jeg tror det var flere lokalpolitikere enn meg som satt og følte seg lurt og at reiselivsfondet kun var et skalkeskjul for likevel å få kommunene til å kjøpe eierandeler i Viking Planet, som en tidligere hadde signalisert at en ikke ønsket. Det er ingen som liker følelsen av å bli forsøkt lurt. Det tar bort tillit. Derfor har forsøket på å etablere det regionale reiselivsfondet strandet.

Det er bakteppet for saken og næringssjef Velde bør ikke bli overrasket over at Karmøy kommunestyre vil ha en hånd på rattet når midlene i reiselivsfondet skal brukes. Ut fra det som er erfart i denne saken så er jeg veldig usikker på om det er klokt å etablere et reiselivsfond som et aksjeselskap og overlate til et lite styre å forvalte millioner av fellesskapets midler. Jeg tror ikke selskapet vil få den tilliten som er nødvendig dersom selskapet brukes til å kjøpe eierandeler i Viking Planet eller andre tilsvarende aksjeselskaper.

Reiselivsnæringen er en av flere viktige næringer for vår region. Selv om den er viktig, og skal satses på, så kan ikke kommunene gå inn og være eiere i kommersielle selskaper som ikke er solide nok til at de står på egne ben. Prosjektene må være interessante nok til å trekke til seg nok privat kapital.

For hvor skal kommunene sette grenser for hvilke selskaper de skal støtte gjennom deleierskap? Skal et lite styre avgjøre hvem som får fordelen av kommunalt deleierskap og hvem som ikke får? Skal det kun gjelde reiseliv? Kan en klesbutikk i Haraldsgata som sliter økonomisk invitere kommunen inn på eiersiden? Bør kommunen være deleiere i hoteller? Eksempler på hvem som kunne ønsket seg kommunalt deleierskap er utallige og derfor bør ikke kommunene gå inn på eiersiden. Det er ikke en kommunal oppgave.

Kommunens kjerneoppgaver er å levere gode kommunale tjenester til innbyggerne sine, drive tjenestene på en kostnadseffektiv måte og legge til rette for at innbyggere og næringsliv får utvikle seg. Tilrettelegge er noe annet enn å eie – eller deleie.

Les også: Skuffet næringssjef: – Signaliserer mistillit

Her vil de åpne The Viking Planet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags