Tverrfaglig sirkulær og bærekraft hus

et mulig sted for tverrfaglig sirkulær og bærekraft hus og lager

et mulig sted for tverrfaglig sirkulær og bærekraft hus og lager Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tverrfaglig sirkulær og bærekraft hus og lager i Haugesund sentrum v/Karmsundet

1. Etablering av et gjenbruks lagerhus for sirkulær økonomi og bærekraft i Haugesund, og i nærhet av Haugesund sentrum (gå og sykkelavstand) - et godt sted for meningsfull samhandling.
At sirkulær huset også er et visnings og deltakende sted for sirkulær økonomi (både for barn, unge, voksne og eldre). Et gjenbruks lager /sirkulær hus skulle kunne være i samarbeid med HIM.

Å etablere en gjenbruk/ombruk bibliotek/lager i Haugesund Sentrum(f.eks på Bakerøy) - Hus for sirkulær økonomi og bærekraft.

Her kan kommune, bedrifter og medborgere levere brukte brukende bygge materialer, og at materialer kan der selges for en lavterskel-pris. Haugesund Kommune kan også levere sine egne bygningsmaterial dit.

F.eks alle teakvinduer/dører og nye isoler-vinduer på Flotmyr-bygget som nå snart skal rives. Samt husene i Djupaskarsveien(mellom Karmsundgaten og Rogalandsgaten).

At det er også er didaktisk/læringssted(kurser og workshop) og bidrar til et fagmiljø som ser på sirkulær helhet, også mennesker og adferd - en praktisk og fysisk deltakende utgave av Haugesund Folkebibliotek,

hvor medborgerene er medskapere av utviklingen i byen. Dette vil synliggjøre viktigheten av bidrag og deltakelse til hvert enkelt individ, og samhandling med hverandre.

2. Kartlegging av avfall(output) og råvarer ressurser(input) til bedrifter/institusjoner i Haugesund Kommune (og egen organisasjon).

Det er UNØDVENDIG at etat for bygg og eiendom kaster store mengder med plank og tømmer, mens det ikke er penger på budsjettet til å kjøpe trematerial på skolen til elevene i sløyden.

Det er bedre at plank og tre går til gjenbruk lageret, og deretter til skolene.

Et sirkulær hus, hvor en kan ha mottak og behandling av materialer. Og hvor håndverkere/grundere/designere som har lyst å utforske og teste ut konsept/idé.

Treverkstedet som nå er på Høvleriet kan flyttes dit. Salg av materialer, dører, skifer tegelstein, bjelker, etc. Men at en også kan ha kurs/opplæring workshops der.

F.eks i bygningsvern, redesign, etc. Men også at det kan være et form for laboratorium utprøving av bruk med materialer.

Det kan også være et sted hvor Hauge skole kan ha sløyd for ungdomsskole, og

at Hauge skole kan gjøre valgfaget som de har; sal og scene.

Det kan også være treverksted for Haugaland Kunstverk. Et lavterskel aktivitets/mekking/læringssted som er åpent hver dag i løpet av hele året (slik som Deichmanske på Tøyen).

Det kan også fungere som et bydelshus for Hauge/Bakerøy. Hvor barn/unge, voksne og eldre er medskapere av seg selv og byen, og ikke KUN forbrukere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken