Venstre sier nei til båtopplag på Fosen uten tilkobling av landstrøm.

Asbjørn Eik-Nes

Asbjørn Eik-Nes Foto:

Av
DEL

LeserbrevKarmøy Venstre er blitt kontaktet og gjort oppmerksom på at Karmsund Havn vil tilby rederier skipsopplag på Fosen i Førresfjorden.

Karmøy kommune har vedtatt å arbeide med FNs bærekraftsmål i kommende periode, for å sette klima og miljøpolitikk i førersetet.
Derfor står dette som et bedrag mot de velgerne som har stemt på partier som har vedtatt å satse på miljø og som proklamerte dette under siste valgkamp. Jeg ønsker at ungdommen skal vokse opp og føle seg trygge på at politikerne tar deres fremtid på alvor og tenker miljø og bærekraft fremfor kortsiktig profitt. Det at Karmøy er største eier i Karmsund havn forplikter.
Det står at loven skal legge til rette for miljøvennlig drift av havn og farvann. Dette ble tatt med og bidrog allerede i 1975, da den store skipskrisen førte til store opplag av skip, til at det lokale kraftlaget la høgspentkabler ned til Jektevik og videre kobling om bord i skipene.
«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom» står det naboloven. Dette viser til at også naboene til de grunneierne som har avtale, også må hensyntas.
Det å akseptere «tomgangskjøring» om bord i opplagte skip i lange tider, er stikk i strid med de målene Karmøy kommune har satt som miljømål. Til sammenligning er det ulovlig med tomgangskjøring av både private og yrkeskjøretøy utover en time.
De betydelige ulempene dette medfører for området, som støy, forurensende motordrift og konsekvensene for naturen og omgivelsene, er feil retning inn mot fremtiden.
For Karmsund havn vil nok inntektene som opplagsvirksomheten representerer være ønskelige, men disse inntektene, sammen med de tilfeldige begrensede inntekter andre selskap kan få som følge av opplaget, oppveier etter min oppfatning ikke ulempene opplaget generer.

Vi som har tilhørighet i området og tidligere skolekrets, har alltid blitt møtt med negative begrunnelser på våre forsøk på utvikling i området grunna de unike naturkvalitetene som finnes der.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags